7 Mayıs Pazartesi / 7 May Monday

17.00
bomontiada ALT
Arabic / Turkish&English (subtitles)
Ücretsiz/ Free

« Amarre Fransızcada palamar halatı, yani bir teknenin kıyıya ya da demire bağlandığı halat, kablo ya da zincir anlamına gelir. »

AMARRE programının amacı zorunlu olarak yerinden edilmiş (ya da sürgündeki) sanatçılarla ev sahibi toplumlar arasında ilişki kurmak olarak belirlendi. AMARRE seçilen sanatçılara projelerini geliştirmeleri ve yerel izleyicilerle paylaşabilmeleri için güvenli bir çalışma alanı sunmanın yanı sıra onları yeni ortamlarındaki profesyonel ağlarla bağlantıya geçirmeyi amaçlayan bir rezidans programı.

Pilot uygulama için dört ülke belirlendi: Lübnan, Türkiye, Fransa ve Belçika. Türkiye’deki proje kapsamında açık çağrı ile üç proje seçildi ve sanatçılara yaklaşık bir aylık rezidans imkanı verildi. Festival kapsamında seçilen üç projenin sunumu yapılacak ve ardından katılımcılarla söyleşi yapılacak.

« Amarre, in French, means mooring line: rope, cable or chain by which a boat is attached to the shore or to an anchor. »

AMARRE is a residency programme that provides a safe working space for forcibly displaced artists (or artists in exile) to develop their projects and share them with their host communities, as well as connect them to the professional networks in their new environments.

For its pilot edition, AMARRE takes place in four different countries: Lebanon, Turkey, France and Belgium. In Turkey, three projects were selected on an open call. The artists were granted a residency space and worked for about one month. The three selected projects will be presented to the public during the festival. A discussion will follow the presentations.

Programı tasarlayan ve yürüten Programme designed and directed by Collectif Kahraba /Hammana Artist House

In partnership with L’Atelier des Artistes en Exil (Fransa France), A Corner in the World (Türkiye Turkey) ve Moussem (Belçika Belgium) işbirliği ile

Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı’nın desteği ile
Supported by the French Ministry of Europe & Foreign affairs 2017 – 2018

Türkiye’deki Destekçiler /  Supporters from Turkey

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çağdaş Dans Ana Bilim Dalı- Stüdyo Desteği
Mimar Sinan Fine Arts University, Contemporary Dance Department – Studio Support

Çıplak Ayaklar Kumpanyası (Bare Feet Company)

SALT

GalataPerform

Bir Kez Daha, Lana Shmeit
Suriye, 15′

Çalışma son yedi yıl içinde Suriye’de çekilen fotoğraflardan esinlenmiştir. Bu imajlar fotoğraf, müzik ve dans aracılığıyla Suriye’deki savaşla ilgili 6 temayı araştıran multimedya ve çok disiplinli bir eserin temelini oluşturur: Şok, Soğuk, Açlık, Göç, Kayıp, Ölüm ve Yaşam. Lana bu çalışma aracılığıyla, Mimar Sinan Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı öğrencileriyle birlikte bu koşulların insanlığa ve duygulara nasıl dokunduğuna, bunları nasıl sarstığına ve dönüştürdüğüne bakıyor.

Koreograf: Lana Schmeit
Ses Tasarımı: Omen Al-Arand
Fotoğraf: Sm Lens
Işık Tasarımı: Utku Kara

Once Again, Lana Shmeit
Syria, 15’

This creation is inspired by photographs taken in Syria for the last 7 years. These images are the base of of a multi-media and multi-disciplinary piece exploring through photography, music and dance, 6 themes related to the war in Syria : Shock, Cold, Hunger, Migration, Loss, Death and Life. Through this work, and with students of Mimar Sinan University, Department of Contemporary Dance, Lana looks at how humanity and emotions are touched, shaken or transformed under these circumstances.

Choreographer: Lana Schmeit
Sound Design and Music: Omen Al-Arand
Photography: Sm Lens
Light Design: Utku Kara

Lana Shmeit Suriyeli bir dansçı ve koreograf. Şam Güzel Sanatlar Enstitüsü Koreografi Fakültesi’nden mezun oldu. Enstitü’de koreografi eğitimi verdi, dans performansları üretti ve sahneledi, ayrıca Akram Khan ve Sasha Waltz ile birlikte çeşitli atölyelere katıldı, Henrietta Horn ile birlikte sahne aldı.Suriye’nin ilk çağdaş dans kumpanyası Sima’da 8 yıl çalıştı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor.

Lana Shmeit is a dancer and choreographer from Syria. She graduated from the Faculty of Choreography of the Institute of Fine Arts in Damascus. She taught Choreography in the institute, staged and created dance performances and participated in numerous workshops with Akram Khan and Sasha Waltz or performed with Henrietta Horn. She was a member of the first Syrian Contemporary Dance Company Sima for 8 years. She is now living in Istanbul.

Mahkeme, Taj Eddine Yakub
Suriye, 15’

“Her şey mahkemede gerçekleşir, iki taraf da dinlenirken.”

Eski Formula Bir şampiyonu Harry Jones, CPS şirketinden sipariş ettiği mekanik protezin ücretini ödeyemediği için yargılanmaktadır. Duruşmada şirket, mahkeme üyeleri ve Harry arasındaki ilişkiler açığa çıkar. Kontrol ve güç mahkemenin paydaşları üzerinde nasıl uygulanmaktadır?

Oyuncular: Mohamed Abdel Salam, Ghaleb Khoiled, Neshmin Khalil Lawyer
Yönetmen: Taj Sheer

The Court, Taj Eddine Yakub
Syria: 15′

“Everything takes place in the court, while both parties are heard”.

Harry Jones,  a former Formula One racing champion, is judged for not being able to pay for the mechanical prosthesis he ordered from CPS company. The trial exposes the relationships between the company, the members of the Court, and Harry himself. How control and power are exercised over the trial’s stakeholders ?

Choreographer: Lana Schmeit
Sound Design and Music: Omen Al-Arand
Photography: Sm Lens
Light Design: Utku Kara

4,5 yıldır İstanbul’da yaşamakta olan Taj Eddine Yakub Suriyeli bir oyuncu, yönetmen ve senarist. Genç senarist halen iki ayrı oyun üzerinde çalışıyor. Ayrıca bir tiyatro oyununa katıldı ve Türk filmi SAF’ta rol aldı.

Taj Eddine Yakub is an actor, director and playwright from Syria, based in Istanbul for four and a half years. As a young playwright, he is working on the development of 2 plays. He also participated in a theater work, and played in SAF, a Turkish Film.

Randevu, Hala Sayasneh,  Jawad El Habbal
Suriye, 20′

Bu teatral performans savaş ve iltica ile karşı karşıya kalan iki karakterin perspektifinden, bireysel ve kolektif ilişkilerin durumunu ele alır. Metin iki karakterle yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Bu mülakatlarda karakterler yerleri, hikâyeleri, geçmişi ve şu anı ve birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini araştırırlar.

Yazan, yöneten ve icracı: Hala Sayasneh ve Jawad El Habbal

Rendez-vous, Hala Sayasneh,  Jawad El Habbal
Syria, 20′

This theatrical performance examines the realities of human individual and collective relations through the perspective of two characters, who are facing war and asylum. The text is made of interviews conducted by both of the characters. In these interviews, they explore places, times, stories, past and present as well as the relationship to each other and to their surroundings.

Text, direction and performance: Hala Sayasneh ve Jawad El Habbal

Tiyatro oyuncusu ve icracı Hala Sayasneh 2004 yılında Şam’da Raheel Tiyatro Grubu ile çalışmaya başladı ve pek çok gösteri sahneledi. Suriye ve başka Arap ülkelerinde kısa filmler ve televizyon dizilerinde rol aldı. Hala çeşitli Arap ülkelerinde sinema filmleri için seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor.  

Suriyeli tiyatro oyuncusu Jawad El Habbal 2005 yılında Humus şehrindeki « Practical » Tiyatro Grubu’nda çalışmaya başladı ve pek çok performans sahneledi.  Suriye ve diğer Arap ülkelerinde televizyon dizilerinde rol aldı ve hala sinema filmlerinde seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor.

Hala Sayasneh is theater actress and performer, who started working in 2004 with Raheel Theater Group in Damascus and presented several shows. She has participated in short films and TV series in Syria and other Arab Countries. She’s also working as a voice actress for films in the Arab Countries.

Jawad El Habbal is theater actor from Syria who began working with the « Practical » Theater Group in Homs in 2005 and presented many performances. He has participated in TV series in Syria and other Arab Countries, and works as a voice actor for numerous films.