8 Mayıs Salı / 8 May Tuesday

14.00
bomontiada ALT

Bu atölye Bouchra Ouizguen’in sunumdan pratiğe geçeceği, dikkati, ritmi, polifoniyi, sessizliği, mekânı ve sesi inceleyeceği bir açık karşılaşma olarak tasarlanmıştır. Bouchra Ouizguen Ha! ve diğer gösterileri için sadece kadın sanatçılarla çalışır çünkü ünlü Faslı sanatçılar Aïtas ve Laabates’ı Fas’ta bulunabilecek en köklü ve özgür performans sanatçıları olarak görür. Hem kadim bir sanatın varisleri, hem de zamansız sanatçılar olarak onun kumpanyasını oluşturmuş, yıllardır çalışmalarının ilhamı ve taşıyıcısı olmuşlardır. Deneyim, kültür ve bilgi aktarımı sorunu ses, ritim ve dans ifadeleri üzerine ortak bir düşünce sürecinin temeli olacaktır.  

Katılımcı sayısı: 20

Bu atölye kontenjanla sınırlı olmak üzere tüm sahne sanatları alanında çalışan sanatçılarına açıktır. Rezervasyon için infoalt@bomontiada.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

This workshop is conceived as an open encounter, where Bouchra Ouizguen will go from presentation to practice, exploring attention, rhythm, polyphony, silence, space and voice. Bouchra Ouizguen only works with women artists for Ha! or for other shows because she sees Aïtas and Laabates – Moroccan Popular artists – as the most rooted and free performing artists one could find in Morocco. Being both inheritors of an ancestral art and artists out of time, they have composed her company, inspired and carried her work for many years. The question of transmission of experiences, cultures and knowledges will be the base of a common reflection on expressions of voice, rhythm and dance.

Number of participants: 20

This workshop is open to dancers and performers through reservation. For reservation, please email infoalt@bomontiada.com