CORNER PRO

4-6 Mayıs  / 4-6 May 

10.00-13.30
SALT Galata

Profesyonel karşılaşmalara katılmak için kayıt yaptırmak gerekmektedir.
Registration is required to access the professional encounters.

Corner Pro, İstanbul, Türkiye ve çevresinde çalışan sanatçı ve yaratıcıların görünürlüğünü arttırma amacıyla performans sanatları alanındaki yerel ve uluslararası aktörlerin katılacağı profesyonel bir buluşmadır.

Corner Pro İstanbul’da yaşayan ve çalışan bağımsız performans inisiyatifleri ve sanatçılarına hem görünürlük kazandırmayı hem de çalışmalarını uluslararası profesyonellere sunma fırsatı yaratmayı amaçlar.

Corner Pro’nun ikinci etkinliği özellikle İstanbul’da yaşayan genç nesil sanatçılara ve yeni ürettikleri uzun ve kısa işlerine odaklanır.

Corner Pro buluşması Türkiye ve çevresinde yaşayan sanatçıların karşılaştıkları, sanatsal, siyasi, sosyal ya da kültürel sorunlara yönelik ortak ve pozitif bir düşünme süreci başlatmayı amaçlar. Bu buluşma bir diyalog fırsatı olmanın yanı sıra yenilikçi ve yaratıcı olasılıklarla ilgili yeni vizyonlar da sunacaktır.

Corner Pro is a professional gathering of international and local actors of the performing arts scene, to enhance the visibility of Istanbul, Turkey and its neighboring region’s artists, creators and projects.

Corner Pro seeks to give visibility to independent performing arts initiatives and artists living and working in Istanbul, as well as to present their work to international professionals. 

For its second edition, Corner Pro specifically focuses on young generation of artists from Istanbul and Turkey and their newly created full length and short works.

Corner Pro meeting aims to open common and positive thought process on issues artists from Turkey and the region have to face, should they be artistic, political, social or cultural. This meeting is an opportunity for dialogue but should open new visions on innovative and creative possibilities. 

Profesyonel Karşılaşmalar: İstanbullu sanatçı ve inisiyatifler

Yapılacak iki oturumda İstanbul’da yaşayan ve çalışan proje girişimcileri, akademisyenler ve sanatçılar inisiyatif ve çalışmalarını sunacaklar. Neden, nasıl başladılar, karşılaştıkları zorluklar neler(di), bakış açıları ve ilham kaynakları neler?

Her sunumun ardından katılımcılarla söyleşi yapılacak, sunumlar İngilizce olacaktır.

Corner Pro, SALT Galata ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Professional Encounters : artists and initiatives from Istanbul

During 2 sessions, project initiators, academics and artists living and working in Istanbul will present their initiatives and works. Why did they start, how, what are the difficulties they encounter(ed), what are their perspectives, their inspirations.

All presentations will be followed by a discussion with the participants.  The presentations will be in held in English.

Corner Pro is hosted by SALT Galata.


AMARRE RESIDENCY FOR ARTISTS IN EXILE

7 Mayıs Pazartesi / 7 May Monday

17.00
bomontiada ALT
Arabic / Turkish&English (subtitles)
Ücretsiz/ Free

« Amarre Fransızcada palamar halatı, yani bir teknenin kıyıya ya da demire bağlandığı halat, kablo ya da zincir anlamına gelir. »

AMARRE programının amacı zorunlu olarak yerinden edilmiş (ya da sürgündeki) sanatçılarla ev sahibi toplumlar arasında ilişki kurmak olarak belirlendi. AMARRE seçilen sanatçılara projelerini geliştirmeleri ve yerel izleyicilerle paylaşabilmeleri için güvenli bir çalışma alanı sunmanın yanı sıra onları yeni ortamlarındaki profesyonel ağlarla bağlantıya geçirmeyi amaçlayan bir rezidans programı.

Pilot uygulama için dört ülke belirlendi: Lübnan, Türkiye, Fransa ve Belçika. Türkiye’deki proje kapsamında açık çağrı ile üç proje seçildi ve sanatçılara yaklaşık bir aylık rezidans imkanı verildi. Festival kapsamında seçilen üç projenin sunumu yapılacak ve ardından katılımcılarla söyleşi yapılacak.

« Amarre, in French, means mooring line: rope, cable or chain by which a boat is attached to the shore or to an anchor. »

AMARRE is a residency programme that provides a safe working space for forcibly displaced artists (or artists in exile) to develop their projects and share them with their host communities, as well as connect them to the professional networks in their new environments.

For its pilot edition, AMARRE takes place in four different countries: Lebanon, Turkey, France and Belgium. In Turkey, three projects were selected on an open call. The artists were granted a residency space and worked for about one month. The three selected projects will be presented to the public during the festival. A discussion will follow the presentations.

Programı tasarlayan ve yürüten Programme designed and directed by Collectif Kahraba /Hammana Artist House

In partnership with L’Atelier des Artistes en Exil (Fransa France), A Corner in the World (Türkiye Turkey) ve Moussem (Belçika Belgium) işbirliği ile

Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı’nın desteği ile
Supported by the French Ministry of Europe & Foreign affairs 2017 – 2018

Türkiye’deki Destekçiler /  Supporters from Turkey

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Çağdaş Dans Ana Bilim Dalı- Stüdyo Desteği
Mimar Sinan Fine Arts University, Contemporary Dance Department – Studio Support

Çıplak Ayaklar Kumpanyası (Bare Feet Company)

SALT

GalataPerform

Bir Kez Daha, Lana Shmeit
Suriye, 15′

Çalışma son yedi yıl içinde Suriye’de çekilen fotoğraflardan esinlenmiştir. Bu imajlar fotoğraf, müzik ve dans aracılığıyla Suriye’deki savaşla ilgili 6 temayı araştıran multimedya ve çok disiplinli bir eserin temelini oluşturur: Şok, Soğuk, Açlık, Göç, Kayıp, Ölüm ve Yaşam. Lana bu çalışma aracılığıyla, Mimar Sinan Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı öğrencileriyle birlikte bu koşulların insanlığa ve duygulara nasıl dokunduğuna, bunları nasıl sarstığına ve dönüştürdüğüne bakıyor.

Koreograf: Lana Schmeit
Ses Tasarımı: Omen Al-Arand
Fotoğraf: Sm Lens
Işık Tasarımı: Utku Kara

Once Again, Lana Shmeit
Syria, 15’

This creation is inspired by photographs taken in Syria for the last 7 years. These images are the base of of a multi-media and multi-disciplinary piece exploring through photography, music and dance, 6 themes related to the war in Syria : Shock, Cold, Hunger, Migration, Loss, Death and Life. Through this work, and with students of Mimar Sinan University, Department of Contemporary Dance, Lana looks at how humanity and emotions are touched, shaken or transformed under these circumstances.

Choreographer: Lana Schmeit
Sound Design and Music: Omen Al-Arand
Photography: Sm Lens
Light Design: Utku Kara

Lana Shmeit Suriyeli bir dansçı ve koreograf. Şam Güzel Sanatlar Enstitüsü Koreografi Fakültesi’nden mezun oldu. Enstitü’de koreografi eğitimi verdi, dans performansları üretti ve sahneledi, ayrıca Akram Khan ve Sasha Waltz ile birlikte çeşitli atölyelere katıldı, Henrietta Horn ile birlikte sahne aldı.Suriye’nin ilk çağdaş dans kumpanyası Sima’da 8 yıl çalıştı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor.

Lana Shmeit is a dancer and choreographer from Syria. She graduated from the Faculty of Choreography of the Institute of Fine Arts in Damascus. She taught Choreography in the institute, staged and created dance performances and participated in numerous workshops with Akram Khan and Sasha Waltz or performed with Henrietta Horn. She was a member of the first Syrian Contemporary Dance Company Sima for 8 years. She is now living in Istanbul.

Mahkeme, Taj Eddine Yakub
Suriye, 15’

“Her şey mahkemede gerçekleşir, iki taraf da dinlenirken.”

Eski Formula Bir şampiyonu Harry Jones, CPS şirketinden sipariş ettiği mekanik protezin ücretini ödeyemediği için yargılanmaktadır. Duruşmada şirket, mahkeme üyeleri ve Harry arasındaki ilişkiler açığa çıkar. Kontrol ve güç mahkemenin paydaşları üzerinde nasıl uygulanmaktadır?

Oyuncular: Mohamed Abdel Salam, Ghaleb Khoiled, Neshmin Khalil Lawyer
Yönetmen: Taj Sheer

The Court, Taj Eddine Yakub
Syria: 15′

“Everything takes place in the court, while both parties are heard”.

Harry Jones,  a former Formula One racing champion, is judged for not being able to pay for the mechanical prosthesis he ordered from CPS company. The trial exposes the relationships between the company, the members of the Court, and Harry himself. How control and power are exercised over the trial’s stakeholders ?

Choreographer: Lana Schmeit
Sound Design and Music: Omen Al-Arand
Photography: Sm Lens
Light Design: Utku Kara

4,5 yıldır İstanbul’da yaşamakta olan Taj Eddine Yakub Suriyeli bir oyuncu, yönetmen ve senarist. Genç senarist halen iki ayrı oyun üzerinde çalışıyor. Ayrıca bir tiyatro oyununa katıldı ve Türk filmi SAF’ta rol aldı.

Taj Eddine Yakub is an actor, director and playwright from Syria, based in Istanbul for four and a half years. As a young playwright, he is working on the development of 2 plays. He also participated in a theater work, and played in SAF, a Turkish Film.

Randevu, Hala Sayasneh,  Jawad El Habbal
Suriye, 20′

Bu teatral performans savaş ve iltica ile karşı karşıya kalan iki karakterin perspektifinden, bireysel ve kolektif ilişkilerin durumunu ele alır. Metin iki karakterle yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Bu mülakatlarda karakterler yerleri, hikâyeleri, geçmişi ve şu anı ve birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini araştırırlar.

Yazan, yöneten ve icracı: Hala Sayasneh ve Jawad El Habbal

Rendez-vous, Hala Sayasneh,  Jawad El Habbal
Syria, 20′

This theatrical performance examines the realities of human individual and collective relations through the perspective of two characters, who are facing war and asylum. The text is made of interviews conducted by both of the characters. In these interviews, they explore places, times, stories, past and present as well as the relationship to each other and to their surroundings.

Text, direction and performance: Hala Sayasneh ve Jawad El Habbal

Tiyatro oyuncusu ve icracı Hala Sayasneh 2004 yılında Şam’da Raheel Tiyatro Grubu ile çalışmaya başladı ve pek çok gösteri sahneledi. Suriye ve başka Arap ülkelerinde kısa filmler ve televizyon dizilerinde rol aldı. Hala çeşitli Arap ülkelerinde sinema filmleri için seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor.  

Suriyeli tiyatro oyuncusu Jawad El Habbal 2005 yılında Humus şehrindeki « Practical » Tiyatro Grubu’nda çalışmaya başladı ve pek çok performans sahneledi.  Suriye ve diğer Arap ülkelerinde televizyon dizilerinde rol aldı ve hala sinema filmlerinde seslendirme sanatçısı olarak çalışıyor.

Hala Sayasneh is theater actress and performer, who started working in 2004 with Raheel Theater Group in Damascus and presented several shows. She has participated in short films and TV series in Syria and other Arab Countries. She’s also working as a voice actress for films in the Arab Countries.

Jawad El Habbal is theater actor from Syria who began working with the « Practical » Theater Group in Homs in 2005 and presented many performances. He has participated in TV series in Syria and other Arab Countries, and works as a voice actor for numerous films.


NEW TEXTS AND OTHER THINGS #4

8 Mayıs Salı / 8 May Tuesday

20.30
bomontiada ALT
Türkçe / Turkish
Ücretsiz / Free

GalataPerform’un 2006 yılından beri devam eden uluslararası projesi Yeni Metin Yeni Tiyatro işbirliğinde Ocak 2018’den bu yana Corner in the World X bomontiada ALT ev sahipliğinde gerçekleşen Yeni Metinler ve Diğer Şeyler oyun okuma programının 4. buluşması festival temasına özel olarak geliştirildi. Arzu Lejontatel tarafından Türkçe’ye çevrilen Johanna Emanuelsson’un Düşüyorum! isimli oyunu okuma tiyatrosu olarak seyirciyle buluşacak.

Düşüyorum!

Johanna Emanuelsson’un sesini geniş kitlelere ulaştırdığı ve dikkatleri üzerine çektiği çıkış oyunu olan Düşüyorum! başka türlü bir toplumun ve yaşam biçimin mümkün olduğunun hayal edilmesi etrafında şekilleniyor. Oyunun merkeze aldığı soru şu: Bir insan bu yıkıcı düzen içerisinde ne kadar yapıcı olabilir?

Okumanın ardından yazarın katılımıyla bir söyleşi de düzenlenecek.

Söyleşi dili İngilizce olup, Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır. 

In cooperation with “Galata Perform” and “Yeni Metin Yeni Tiyatro”, New Texts and Other Things is a playreading series initiated in the framework of the A Corner in the World X bomontiada ALT program in January 2018. In the spirit of this year’s theme, a Turkish translation (by Arzu Lejontatel) of Johanna Emanuelsson’s play I am Falling! will be presented as a staged reading. Brand new plays by playwrights from the Playwrights and Directors Association and guest playwrights from all around Europe, New Text New Theater presents a series of play readings and talks which started in January 2018.

I am falling!

The play is about the infinite dream of another society and how difficult it is to be a constructive person in the destructive system. The reading will be followed by an after-talk with the author.

The after-talk with the author will be in English with Turkish consecutive translation.

Johanna Emanuelsson

1986 yılında doğan Johanna Emanuelsson Stockholm Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tiyatro ve dramaturji eğitimi aldı. İsveç Devlet Tiyatrosu tarafından verilen ”Yeni Metin” ödülünü 2009’da yazdığı Düşüyorum! isimli oyunuyla aldı. Aynı yıl, bu oyunla uluslararası Yeni Baltık Draması ödülüne layık görüldü. Düşüyorum!, 2011 yılında Kraliyet Drama Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik sahnesi olan Unga Dramaten’da sahnelendi. Yazarın Syster i krig isimli oyununa ise 2007 yılında Çocuk Tiyatrosu Akademisi tarafından verilen en iyi oyun ödülü verildi.

Johanna Emanuelsson

Born in 1986, Johanna Emanuelsson graduated from Stocholm Fine Arts University with a degree in theater and dramaturgy. She received the New Text prize of Swedish National Theater and the New Baltic Drama prize in 2009 with her play I am Falling! The play was produced in the Royal Drama Theater’s children and youth stage Unga Dramaten in 2011. Her play Syster i krig received the best play award from Children Plays Academy in 2007.


IN A ROOM OF ONE'S OWN

5 Mayıs Cumartesi /5 May Saturday

13.00
Leica Galeri Gallery İstanbul, bomontiada

90'
Türkçe / Turkish
Ücretsiz / Free

‘Yoklarla konuşurum.

Susanlardan biri bakmış olabilir/

O yan gözle bakışını koparıp sakladım/’

Leica Galeri İstanbul, Cansu Yıldıran, Charlotte Schmitz, Tahmineh Monzavi ve Meltem Işık’ın eserlerinden oluşan “Kendine Ait Bir Oda” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında bu sergiden esinlenen Nihal Koldaş, Sevim Burak’ın ‘’Mut…’’adlı öyküsünü 20 dakikalık kısa bir performans halinde Leica Galeri İstanbul’da sergileyecek.

Performans sonrası Galeri Direktörü Yasemin Elçi sergi turu verecek ve ardından Nihal Koldaş ve sergi sanatçıları ile sohbet gerçekleşecek.

Bu etkinlik, Leica Galeri İstanbul ile birlikte tasarlanmıştır.   

‘’I talk with the nonexistent.

One of those who became silent may have looked at me.

I snatched that side-ways glance and kept it.’

Leica Gallery is hosting a collective exhibition by Cansu Yıldıran, Charlotte Schmitz, Tahmineh Monzavi and Meltem Işık: A Room of My Own. As part of the festival program and inspired by this exhibition, Nihal Koldaş will stage Sevim Burak’s short story “Mut…” as a 20 minute

performance at Leica Gallery İstanbul.

After the performance, Gallery Director Yasemin Elçi will guide a tour of the exhibition, followed by a conversation with Nihal Koldaş and the exhibiting artists.

This event is organised in collaboration with Leica Gallery İstanbul.


RESURRECTING WOMEN OF ISTANBUL

12 Mayıs Cumartesi / 12 May Saturday

17.00
bomontiada ALT
Türkçe / Turkish
Ücretsiz / Free

İstanbul’un çok özel iki kadın figürünü mercek altına alacak iki farklı sunum.

 

#1 Şair Nigar 

Konuşmacı
Nihan Vural , İstanbul’da Sanat ve Edebiyat Yürüyüşleri Rehberi

Osmanlı Şairesi Nigâr Hanım, Bir Daha Söyle şiirinde bir yüzyıl öncesinden sesleniyor: “Yegâne sevdiğin alemde ben miyim şimdi? Sahih ben miyim muhâtab-ı artık aşkın?”

Ve bundan yüz yıl sonra Nihan Vural şunları düşünüyor:

“İstanbullu Kadınlar sunum dizisi için ilk olarak Şair Nigâr Hanım’ı seçmemin nedeni, şair kimliğinden ziyade, hayat hikayesiydi. İlk başta merakım, “Yaşadığım Nişantaşı” ve “Aşiyan’dan Emirgan’a” başlıklı turlarımda kendisinden bahsederken İstanbul’da yüz yıl önce benimle aynı sokaklarda gezinmiş bir Osmanlı kadının hayatının nasıl olduğu idi. Zamanla çocuk gelin olarak yaşamına başlamış, ön sokağımda yaşamış bu Osmanlı şairesinin trajik öyküsünün trajik olmayan yanlarını fark ettim. Sıra dışı bir kadının öyküsünü trajikleştirmeden okuyabilir miydik?”

#2 Ressam Mihri 

Konuşmacı
Berna Gençalp , “Kim Mihri” belgesel filminin yönetmeni

 

Yazar ve yönetmen Berna Gençalp hem İstanbullu Ressam Mihri’yi hem de halen yapımı süren bağımsız belgeseli “Kim Mihri?” filminin yolculuğunu anlatacak. Mihri 20. yüzyılın ilk yarısında, üç kıtada, ressam olarak kendine hayat kurabilmiş bir kadın. İstanbul, Roma, Paris, New York yaşadığı, resimler yaptığı, sergiler açtığı şehirlerden sadece bazıları… Mihri 1918 civarında Bomonti’de yaşamış, evini de bir atölye ve galeri mekanı olarak kullanıp burada kişisel sergisini açmıştı.  Toplumun kadın cinsine dayattığı sınırların ötesine geçen, yeteneğinin ve kalbinin peşinden giden, hemcinslerinin güzel sanatlar eğitimi alabilmeleri için Osmanlı Devleti’nin okul kurmasına önayak olan, bu okulda yöneticilik ve eğitmenlik yapan, Atatürk ve Roosevelt gibi isimlerin portrelerini yapmış olan Mihri’yi biz niye tanımıyoruz? Sanat tarihi ya da tarih bize niye eksikli anlatılıyor? Ve daha neler kaçırıyoruz? Bu buluşmada sadece Mihri’yi ve belgeseli değil, kendimizi de konuşacağız.

These two presentations allow the audience to (re)discover the stories of two atypical women figures of Istanbul.

#1 Poet Nigar

Presenter
Nihan Vural, Creator of Istanbul Art and Literary Walks

Ottoman poetess Nigâr Hanım calls out from a century ago with her poem Say It Again: “Am I the only one you love in this world? Am I really the object of your love now?”

And after around a century, Nihan Vural contemplates the following:

“The reason I chose Poet Nigâr Hanım as the first subject for my presentation series, The Women of İstanbul, was her life story rather than her poetry. My curiosity, in the beginning, was the life of an Ottoman woman who a century ago wondered the same streets that I wonder now as I talk about her during my walking tours “The Nişantaşı I Live In” and “From Aşiyan to Emirgan.” Later on I became aware of the non-tragic aspects of the tragic story of this Ottoman poetess, who lived down the street from my house and started her life as an underage bride. Could we read the story of an unusual woman without tragedizing it?”

#2 Painter Mihri

Presenter
Berna Gençalp, Documentary Filmmaker of “Who is Mihri”

Author and director Berna Gençalp will talk about İstanbulite Painter Mihri and the journey of her independent documentary in progress, “Who is Mihri?”. Mihri was a female artist who lived in three different continents in the first half of the 20th century. İstanbul, Rome, Paris and New York were only a few of the cities that she lived, painted and exhibited in… Mihri lived in Bomonti around 1918, using her home as a workshop and gallery for exhibiting her work. But why don’t we know much about Mihri, who went beyond the social boundaries imposed on the female gender, followed her talent and heart, led the way for the Ottoman State to open a school so that women can study fine arts, worked in the management and taught at that school and painted portraits of important figures such as Atatürk and Roosevelt? Why are we given a defective history of art or history in general? And what else are we missing out on? We will be talking about not only Mihri and this documentary but also about ourselves.

Nihan Vural

1975 İstanbul doğumlu Nihan Vural lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde, öğretmenlik formasyonunu aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde ve ön lisans derecesini İstanbul Aydın Üniversitesi Turist Rehberliği bölümünde tamamladı. İngilizce okutmanı olarak çalışırken dünyayı gezme ve ‘yavaş seyahat’ kavramı ile tanışma fırsatı oldu. İstanbul’da tematik semt yürüyüşleri tasarlayarak doğduğu şehirde bile gezgin olmaktan hiç vazgeçmedi. Rehberlikte uzmanlık alanı İstanbul, sanat ve edebiyat, kadın çalışmaları, Yunanistan ve Yunan kültürüdür. Şehir ve seyahat ile ilgili konularda çeşitli yayınlara yazı yazmaktadır. 2013 yılında İstanbul, Yeniden başlıklı ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Şehir fotoğraflarına eşlik eden zamansız yazılardan oluşan bloğu, İstanbul Travelogue ise İstanbul hallerini belgeleyen bir nevi günlüğüdür.

Nihal Vural

Born in 1975 in İstanbul, Nihan Vural received her undergraduate degree from Boğaziçi University Department of Western Languages and Literature, her teaching formation from the Faculty of Education at the same university and her associate degree from İstanbul Aydın University Department of Tourism Guidance. While she worked as an English instructor she had the opportunity to travel abroad where she came across the concept of “slow travel.” She designed thematic neighbourhood walk tours in İstanbul and never quit being a traveller even in the city of her birth. Her expertise as a tour guide is on İstanbul, art and literature, women’s studies, Greece and Greek culture. She writes about cities and travel in various periodicals. She opened her first solo photography exhibition Again in 2013. Her blog İstanbul Travelogue is sort of a diary which documents the various states of İstanbul through her timeless texts that accompany her photographs of the city.

Berna Gençalp

Aldığı sinema eğitiminin ardından kadın çalışmalarına eğilen yazar ve yönetmen Berna Gençalp, katıldığı sanat tarihi derslerinde Ressam Mihri’den haberdar oldu. Pek tanınmayan bu kadın sanatçıya duyduğu merakın peşinden giderek “Kim Mihri?” adlı bağımsız bir belgesel film çekmeye başladı. Yapımı halen süren bu filmin yanı sıra süreli yayınlar için yazılar yazıyor, röportajlar yapıyor, edebiyat dergilerinde şiirleriyle yer alıyor. İsim annesi olduğu Canlandıranlar Festivali’nde de çeşitli görevlerde çalışıyor.

Berna Gençalp

After her studies on cinema, author and director Berna Gençkalp turned to women’s studies and learned about Mihri during the art history lessons she took. She pursued her curiosity for this obscure female artist and started shooting an independent documentary “Who is Mihri?” In addition to this work in progress, she writes for periodicals, conducts interviews and publishes her poetry in literary journals. She is involved in the organization of the Animators Festival in many roles, which was also named by her.


THE POLITICS OF THE BODY AND THE VOICE

10 Mayıs Perşembe / 10 May Thursday

17.00
bomontiada ALT Akustik Oda
İngilizce / English
Ücretsiz / Free

Bu söyleşide Kosovalı performans sanatçısı Astrit İsmaili Kosova’da savaş sonrası pop ve sanat, cinsiyetli ve post-cinsiyetli bedenler ve insan sesinden elde edilen kırılganlık üzerine görüşlerini paylaşacak.

In this public talk, Kosovan performance artist Astrit Ismaili will share his perspective on Post war pop and art in Kosovo, gendered and post gendered bodies, vulnerability extracted from the human voice.


CONTEMPORARY DANCE TALKS #8 with Tuğçe Tuna

9 Mayıs Çarşamba / 9 May Wednesday

17.00
bomontiada ALT
Türkçe / Turkish
Ücretsiz / Free

Tuğçe Tuna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği ile 2015-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ‘1960 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Dans’ isimli yakın tarih araştırmasında; 1960-2010 dönemini mercek altına alarak, Türkiye’de çağdaş dans sanatı alanında olan gelişmeleri, koreograf, eğitmen ve dans sanatçılarının mesleki yaklaşımlarını ve tercihlerini görünür kılmayı hedefledi. Araştırmanın devamı niteliğindeki diğer araştırma projesi ise; ‘2000’den Günümüze Türkiye’de Çağdaş Dans ve Performans Sanatları’ başlığı ve MSGSÜ BAP desteği ile halen devam etmektedir. Gerçekleştirilen ‘1960 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Dans’ araştırma projesi ve halen baskı aşamasında olan, ‘Türkiye’de Çağdaş Dans’  yayını rehberliğinde, 2017-2018 sezonunda bomontiada Alt’ta Tuğçe Tuna ile Türkiye’de Çağdaş Dans isimli dokuz farklı oturum, her seferinde bizi başka yolculuklara davet edecek olan koreograf, dans sanatçısı, organizatörün katılımıyla gerçekleştirilecektir.

No VIII

Koreograf,dans sanatçısı, akademisyen, Tuğçe Tuna ile ​Türkiye’de Çağdaş Dans Konuşmaları​ ​serisinin sekizincisine 1960-1961 sezonunda dans etmeye başlayan, 1972’den bu yana eser üreten, Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Bölümü kurucusu, koreograf, artistik direktör, eğitmen  Geyvan McMillan konuk olarak katılıyor.

In her recent history research entitled “Contemporary Dance in Turkey after 1960,” which was carried out in 2015-2016 with the support of MSFAU Scientific Research Projects Unit, Tuğçe Tuna examines the period between 1960 and 2010 and brings into view the developments in contemporary dance in Turkey, as well as the professional approaches and preferences of various choreographers, teachers and dancers. A follow-up study entitled “Contemporary Dance and Performance Arts in Turkey from 2000 to the Present” is still underway, also led with MSFAU SRP support. Guided by the “Contemporary Dance in Turkey after 1960” research project and the “Contemporary Dance in Turkey” publication in progress, a series of 9 sessions titled Contemporary Dance in Turkey with Tuğçe Tuna is being held at bomontiada Alt during the 2017-2018 season, hosting a variety of choreographers, dancers and promoters and inviting the audience on different journeys in each session.

N° VIII

Choreographer, dancer and academician Tuğçe Tuna is hosting the eighth session of Contemporary Dance Talks . Her guest is the founder of Yıldız Technical University Department of Dance, choreographer, artistic director, and teacher Geyvan McMillan, who started dancing in the 1960-1961 season and has been creating performances since 1972.

Tuğçe Tuna

Varoluşla olan iletişimini beden, hareket ve dans üzerinden kuran sanatçı; 1983’de ADOB Çocuk Balesi’nde dans etmeye başladı. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Modern Dans Sanat Dalı’ndan 1996’da konservatuvar ikincisi ve Sahne Sanatları Bölümü birincisi olarak onur dereceleri ile tamamladı. 1993’den beri ulusal ve uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde; disiplinler arası çağdaş dans ve performans sanatları eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri uzmanlığı-eğitmenliği ile yer almakta, dans ve performans sanatçısı, koreograf, yönetmen, sanat direktörü, hareket ve dans terapisti olarak çalışmaktadır. Akademik eğitmenlik deneyimi 1996 yılında MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı’nda başlayan Tuna; 2000 yılından beri Avrupa’da: Salzburg (SEAD 2002-2014), Viyana, Köln, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prag, Slovenya, İsrail, Yunanistan vb. eğitimler vermekte ve gösterilerini sahnelemeye devam etmektedir.

http://tugcetuna.blogspot.com.tr/

Tuğçe Tuna

Relating with existence through body, movement and dance since her early childhood, she started dancing in 1983 at the Ankara State Opera and Ballet, Children’s Ballet School. She graduated from MSFAU State Conservatory in 1996 as Conservatory salutatorian and Performing Arts Department valedictorian with honors. Tuna participates in national and international festivals, events and academic institutions with her interdisciplinary dance and performance pieces and her contemporary dance and movement techniques expertise and teaching, and has been working as a dancer and performance artist, choreographer, director, art director and movement and dance therapist since 1993. She started her academic teaching career in 1996 at the MSFAU Contemporary Dance Department and has continued to teach and perform internationally [ik2] since 2000 in Salzburg (SEAD 2002-2014), Vienna, Cologne, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prague, Slovenia, Israel and Greece. http://tugcetuna.blogspot.com.tr/


PREPARATION TO JOGGING CONVERSATION WITH Hanane Al Hajj Ali

3 Mayıs Perşembe / 3 May Thursday

17.00
bomontiada ALT
Ücretsiz / Free

“Hanane bir oyuncu. Bir anne. Bir aktivist. Tesettürlü bir kadın. Lübnanlı. Ne siyasete, ne cinselliğe, ne dine; hiçbir konuya değinmekten çekinmez. Beyrut sokaklarında jogging yaparken tarih boyunca Medea-vari annelerin hikayeleri üzerine kafa yorar.”

Oyun yazarı ve aktivist Hanane Hajj Ali, oyununu ve hem Lübnan’da hem de yurtdışında yarattığı etkiyi anlatacak, ardından seyirci ile sohbet edecek.

“Hanane is an actress. She is a mother. She is an activist. She is a hijabi woman. She is Lebanese. She shies away from no topic – not politics, not sex, not religion. She ponders the stories of Medea-esque mothers throughout history as she jogs through the streets of Beirut”.

The playwright and activist Hanane Al Hajj Ali is presenting her play and its impact, both in Lebanon and abroad followed by an open discussion with the audience.