LIGHT THEORY

Onur Karaoğlu

Türkiye Turkey

5 Mayıs Cumartesi / 5 May Saturday

20.30
bomontiada ALT
Turkish and English surtitles
30 TL / 20 TL

Anna ortaçağ İstanbul’unda yaşayan bir bilgin, Feraye Suriye’deki savaş yüzünden İstanbul’a gelmiş genç bir öğrenci, Kaan İstanbul’u geride bırakıp gitmeye hazırlanan bir tiyatrocu. Farklı zamanlarda yaşadıkları yerlerden gitmek zorunda kalan bu üç kişi bavullarını kapamadan biraz önce unuttukları bir şey var mı diye düşünürler. Uzak bir gelecekte yaşayan bir arkeolog ise onların hikayelerini öğrenmemize yarayan keşfini dünyaya tanıtmaktadır. Işık Teorisi, hayatlarımız zorunlu yolculuklarla şekillenirken, zamanla kaybolup gideceğini düşündüğümüz izlerin ortak geleceğimize nasıl bir anlam katacağını bu üç karakterin hikayeleri üzerinden hayal ediyor.

Yapım A Corner in the World X
bomontiada ALT
Yazan ve Yöneten Onur Karaoğlu
Oynayan Okan Urun, Zinnure Türe
Işık Tasarımı Utku Kara
Mekan Tasarımı Onur Karaoglu, Utku Kara
Ses Tasarımı Özcan Ertek
Kostüm Tasarımı Hilal Polat
Fotoğraf Burak Çevik, Dilşad Aladağ
Yardımcı Yönetmen Yusuf Huysal

Anna is a scholar from Medieval İstanbul, Feraye is a young student who fled the war in Syria and came to İstanbul, Kaan is a thespian who is preparing to leave İstanbul for good. All of them are forced to leave a place in different times, and they all stop and think whether they forgot something just before they shut their suitcases. Then an archaeologist from a very far future introduces her discovery, which tells us their stories. As our lives are shaped by obligatory journeys, Light Theory imagines the potential meanings of the marks left on our shared futures, which we assume will fade away in time.    

Produced by A Corner in the World X
bomontiada ALT
Written and Directed by Onur Karaoğlu
Cast Okan Urun, Zinnure Türe
Light Design Utku Kara
Space Design Onur Karaoglu, Utku Kara
Sound Design Özcan Ertek
Costume Design Hilal Polat
Photography Burak Çevik, Dilşad Aladağ
Assistant Director Yusuf Huysal

Onur Karaoğlu, İstanbul ve New York’ta tiyatro ve performans işleri yazdı ve yönetti. İşlerinden bazıları: Minority Stress (Sharjah Bienali 2017), Mark Raso (SPOT Üretim Fonu), Utanç (KÖŞE), Ali ile Ramazan (garajistanbul). Columbia Üniversitesi’nde Tiyatro Yönetmenliği alanında yüksek lisans yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde performans sanatı üzerine ders vermekte.

Onur Karaoğlu has written and directed plays and performance pieces in İstanbul and New York. His works include Minority Stress (Sharjah Bienal 2017), Mark Raso (SPOT Production Fund), Utanç (KÖŞE), Ali and Ramazan (garajistanbul). He completed his graduate studies on Theater Directing at Columbia University and teaches performance art at Boğaziçi University.   


YELLOW JOURNEY

Zinnure Türe

Türkiye Turkey

İşitsel yürüyüş / Audio walk

5 Mayıs Cumartesi / 5 May Saturday

17.00
bomontiada ALT
Turkish / English
30 TL / 20 TL

Şişli’de Bomonti durağından yüz adım yürüsem evime varır, iki yorganlı yatağımın çukuruna büzülür, dostum Panco’yu düşünürüm. Şimdilik başka kimsem yok…“ Sait Faik Abasıyanık, Öyle Bir Hikaye

Bomonti, bir asırdan fazladır Cumhuriyet tarihine yakinen tanıklık eden bir devinime sahip semtlerdendir. Gerek mimari, gerekse çok kültürlü yapısı sayesinde günümüze kadar çeşitli kültürel ve fiziksel “değişim/dönüşüm”ün odaklarından biri olmuştur. “Sarı Güzergah” seyirciyi Bomonti semtini tüm duyularıyla keşfedebilecekleri bir yolculuğa çıkartıyor. Yolculuk sırasında bir yandan mahallenin sesi takip edilirken bir yandan da gittikçe fluya düşen bir manzara eşliğinde yepyeni bir hikayenin ortaya çıkışına tanıklık edilmesini sağlıyor.

Mekan, hafıza ve nostalji kavramlarının sorgulandığı performansta, Bomonti semtinin sokaklarında dolaşırken semtin kaybolan mekanları ve insanları ile ilgili hikayeler dinlenecek. Sarı Güzergah semtin “şimdi”si ile yakın tarihi arasında zaman ve uzam ilişkisini sorguluyor ve anlatılan hikayelerin bu mekanları hafızamızın kalıntıları arasından yeniden yaratıp yaratamayacağına odaklanıyor.

** Performans, Bomonti’de bir audio-walk şeklinde tasarlanmıştır ve buluşma noktası bomontiada Alt önü olarak belirlenmiştir.

Yapım
A Corner in the World X bomontiada Alt ve Proje Difüzyon
Proje Tasarımı ve Yönetmen
Zinnure Türe
Metin Düzenlemesi
Zinnure Türe
Yönetmen Yardımcısı
Ataberk Öğe
Teknik Destek
Sedat Can Güvenç
Ses Performansı
Lara Narin, Zinnure Türe
Ingilizce Ses Performansı
Ibrahim Halaçoğlu

“I can get to my home in Şişli by taking 100 steps from the Bomonti stop, curl up in  the pit of my double quilted bed and think about my friend Panço. I don’t have anyone else for the moment…” Sait Faik Abasıyanık, Öyle Bir Hikâye

Bomonti is a dynamic neighborhood that has been a first-hand witness to the history of the Republic for over a century. It has been a locus of cultural and physical “change/transformation” throughout its history, both with its architecture and multiculturalism. “Yellow journey” takes the audience on a journey where they discover Bomonti through their senses. The journey allows us to follow the voice of the neighborhood and to witness the emergence of a brand new story accompanied by a blurring landscape.

The performance questions the concepts of space, memory and nostalgia. Stories of lost spaces and people of Bomonti are told while the audience walks its streets. Yellow Journey questions the time and space relationship between the “now” and the near past of the neighborhood and focuses on whether these stories can recreate these spaces among the remnants of our memory.

** The performance is designed as an audio-walk in Bomonti. The meeting point is in front of bomontiada Alt.

Production
A Corner in the World X bomontiada Alt ve Proje Difüzyon
Project Conception and Direction
Zinnure Türe
Text Editing
Zinnure Türe
Director Assistant
Ataberk Öğe
Technical Support
Sedat Can Güvenç
Voice Performance
Lara Narin, Zinnure Türe
English Voice Performance
Ibrahim Halaçoğlu

Zinnure Türe 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Oyunculuk bölümünden mezun oldu.”Paris Summer Academy” de fiziksel tiyatro eğitimi aldı. Internationale Theaterwerkstatt (Braunschweig-Almanya), Festival Premieres (Karlsruhe-Almanya), Festival Theatreformen (Hanover), Aradafestival (Viyana )’da sahne aldı. Ermenistan – Türkiye ortak yapımı “Voices, Bodies and Minds Unbound” projesinde oynadı ve Türkiye-İngiltere-Yunanistan ortak yapımı “Containers” projesinde yönetmen olarak yer aldı. 2016 yılında “ProjeDifüzyon”u kurdu ve “Tevatür”ü yönetti. 2017 yılında Bomontiada-ALT ‘ta “Sarı Güzergah” performansını tasarladı, “Işık Teorisi” adlı oyunda oynadı. Başrolünü oynadığı “Tuzdan Kaide -The Pillar of Salt” adlı film “Berlinale Forum” ‘da gösterildi ve İstanbul Film Festivali uluslararası ve ulusal yarışma bölümlerinde yer aldı.

Zinnure Türe graduated from Kadir Has University Master of Arts in Film and Drama Program with a certificate in Acting. She also studied physical theatre at Paris Summer Academy. She performed at the Internationale Theaterwerkstatt (Braunschweig-Germany), Festival Premieres (Karlsruhe-Germany), Festival Theatreformen (Hanover), Aradafestival (Vienna). She took part in Armenian-Turkish coproduction “Voices, Bodies and Minds Unbound” and directed Turkish-British-Greek coproduction “Containers” In 2016 she founded “ProjeDifüzyon” and directed “Tevatür.” In 2017 she designed the “Yellow Journey” performance at bomonitada ALT. She also took part in “Light Theory”, played the leading role in feature film “Tuzdan Kaide-The Pillar of Salt” screened in “Berlinale Forum” and she competed in the international and national categories of İstanbul Film Festival.


(ELLİPSİS)

Fatih Gençkal

Türkiye Turkey

5 Mayıs Cumartesi / 5 May Saturday

15.00
bomontiada ALT Performans Odası
Turkish / English (surtitles)
30 TL / 20 TL

(Ellipsis), Euripides’in tragedyası Troyalı Kadınlar’dan yola çıkarak bugünü ve bir jenerasyonun hissiyat dünyasını eşeliyor. ‘Sahne-dışı’ etmenlerce dönüşen bir mekan ve buna tepki veren bedenler üzerinden antik metinler ve  durumları bugüne ait göçmen tanıklıkları, astrolojik metinler ve çağdaş sahne konvansiyonları ile yan yana koyarak algılaması ve tepki vermesi güç bir evren kuruyor. Bireyler, topluluklar, rastlantılar ve tasarımlar içinde kaotik bir düzende var olan insanı ve olasılıklarını düşünürken Tanrı’lar ve insanlar, yolculuklar ve felaketler, savaşlar ve kayıplar dünyasında bir anlam anarşisi yaratıyor.

Yapım
A Corner in the World X bomontiada ALT
Metin Düzenleme, Tasarım ve Yönetim
Fatih Gençkal
İcracılar
Onur Berk Arslanoğlu, Nezaket Erden, Ekin Tunçeli, Erkan Uyanıksoy, Fatih Gençkal
Işık Tasarımı Utku Kara
Kostüm Tasarımı Hilal Polat
Ses Tasarımı Eda Er
Yapım Asistanı Zeynep Ece Taşkın

(Ellipsis) sets off from Euripides’ tragedy Trojan Women to embark upon a journey into the subconscious landscape of our generation. It creates a peculiar yet familiar universe juxtaposing refugee testimonies, astrological texts and contemporary staging conventions with Greek Tragedy situations and texts where ‘off-stage’ elements manipulate the space and the bodies in it. Contemplating on individuals and communities, coincidence and patterns, it depicts humans and their possibilities in a chaotic world, thus creating an anarchy of meaning in a world of Gods and men, of journeys and disasters, war and loss.

Production
A Corner in the World X bomontiada ALT
Concept, Text Construction and Direction
Fatih Gençkal
Performers
Onur Berk Arslanoğlu, Nezaket Erden, Ekin Tunçeli, Erkan Uyanıksoy, Fatih Gençkal
Light Design Utku Kara
Costume Design Hilal Polat
Sound Design Eda Er
Production Assistant Zeynep Ece Taşkın

Fatih Gençkal, oyuncu ve yönetmen. A Corner in the World ve Studio 4 Istanbul’un kurucu genel sanat yönetmeni ve bomontiada Alt’ın eş-küratörü. Siyaset Bilimi, Oyunculuk ve Çağdaş Dans eğitiminin ardından oyuncu, dansçı, yönetmen, eğitmen, yönetici ve küratör olarak ulusal ve uluslararası alanda çalıştı. İcracı ve yönetmen olarak çalışmaları Theater Freiburg, TheaterFormen (Almanya), Julidans (Hollanda), PS122 (ABD) ve İstanbul Tiyatro Festivali başta olmak üzere pek çok festival ve mekanda sergilendi. Fatih, Yeni Tiyatro Dergisi Beklan Algan Ödülü adayı (2014) ve Direklerarası Seyircileri Yeni Mekan Yöneticisi (2015) ödülü sahibi.

Fatih Gençkal is a performer and performance-maker. He is the founding artistic director of A Corner in the World Festival, Studio 4 Istanbul company and co-curator of bomontiada Alt. With a background in Political Science, Acting and Contemporary Dance, he has been involved in performing, directing, teaching, cultural management and curating nationally and internationally. His performance and directing work has been seen in Theater Freiburg, TheaterFormen (GER), Julidans (NL), PS122 (USA) and İstanbul Theater Festival among others. Fatih is a nominee for New Theater Magazine Beklan Algan Actor Award (2014) and recipient of Direklerarası New Space Manager Award (2015).


FARCI.E

Sorour Darabi

İran/Fransa Iran/France

13 Mayıs Pazar / 13 May Sunday

15.00 - 19.00
bomontiada ALT
Persian/ Turkish & English (surtitles)
40 TL / 25 TL

Siz nötr bir dünyadan geliyor olsaydınız ve birden bire her şey cinsiyetli hale gelseydi nasıl olurdu? İranlı dansçı Sorour Darabi bu soruya kişisel bir cevap veriyor. Anadili olan Farsçada dişil ya da eril bir biçim yok. Fransa’da yaşamaya başladığından beri fiilen her şeyin, istisnasız her şeyin ya eril ya da dişil olduğu bir dünyaya ayak uydurmanın yollarını aramaya devam ediyor. Farsçada cinsiyet kelimesi جنسیت , jenssiat diye okunuyor ve aslında “maddiyat” anlamına geliyor. Nesneler için kullanıldığında onların yapıldığı malzemeyi ifade ediyor. İnsanlar ya da diğer canlılar için kullanıldığında ise eşey belirtiyor. Dolayısıyla kendi dilinde “masanın cinsiyeti ahşap.” Peki kendi cinsiyeti, deri mi, et mi, kemik mi, kas mı, kan mı, damar mı, hücreler mi…?

Loïc Touze, Raïssa Kim, Florence Diry, Pauline Brun, Jule Flierl, Clair. E Olivelli, Zar Amir Ebrahimi’ye teşekkürler

Institut Français İstanbul Institut Français İstanbul desteğiyle

Fotoğraf Mehrdad Motejalli
Konsept, koreografi ve icra Sorour Darabi
Işık Yannick Fouassier
Işık Operatörü  Jean-Marc Ségalen
Dış göz Mathieu Bouvier
İdare Charlotte Giteau
Turne Organizasyon Sandrine Barrasso
Yapımcı Météores
Ortak yapımcılar Festival Montpellier Danse, ICI-CCN de Montpellier L-R Midi- Pyrénées, CND Pantin’den stüdyo rezidans desteği ile, Honolulu-Nantes, Théâtre de Vanves

What if you were coming from a neutral world and, all of a sudden, everything had a gender? The Iranian dancer, Sorour Darabi has a personal answer to this question. In her/his mother tongue, Farsi, there is neither a masculine nor a feminine form. Ever since she/he has been living in France, she/he continues to find ways of adapting to a world in which literally everything is either masculine or feminine. With no exception.

In Farsi, the word « gender » is pronounced «جنسیت jenssiat », which means material. When it applies to objects, it refers to their materiality. When it applies to living beings, humans or animals, it refers to their sexes. Therefore, in her/his language, the “gender of the table is wood.” So, is her/his gender the skin, the flesh, the bones, the muscles, the blood, the blood vessels, the capillaries, the cells …?

Thanks to Loïc Touze, Raïssa Kim, Florence Diry, Pauline Brun, Jule Flierl, Clair. E Olivelli, Zar Amir Ebrahimi

With the support of Institut Français İstanbul Institut Français İstanbul

Photography Mehrdad Motejalli
Concept, choreography and performance Sorour Darabi
Lights Yannick Fouassier
Lighting Operator  Jean-Marc Ségalen
Outside eye Mathieu Bouvier
Administration Charlotte Giteau
Touring Sandrine Barrasso
Production Météores
Coproduction Festival Montpellier Danse, ICI-CCN de Montpellier L-R Midi- Pyrénées, CND Pantin’den stüdyo rezidans desteği ile, Honolulu-Nantes, Théâtre de Vanves

Sorour Darabi Paris’te yaşayan ve çalışan İranlı alaylı bir sanatçı. İran’da aktif olarak çalışırken yeraltı örgütü ICCD’ye üyeydi ve Fransa’ya doğru yola çıkmadan önce çalışmaları bu örgütün düzenlediği Untimely (Tahran) festivalinde sahnelendi. CCN de Montpellier’de aldığı eğitim sırasında zaman içindeki dönüşüm ve kişinin çevre ile beraber yaşamasını sorgulayan solo çalışması Subject to Change (Değişiklik Yapılabilir)’i üretti. 2016’da, Festival Montpellier Danse’da, dil, cinsiyet kimliği ve cinsellik kavramlarını ele alan solo çalışması Farci.e’yi üretti. Bir sonraki projesi duygulanım, savunmasızlık ve duygulanan varlıklara övgü niteliğindeki Savusun, Muharrem ayının yas törenlerinden esinleniyor ve yas, korku ve acı gibi duygu sorularıyla ilgileniyor. Geçmişte Jule Flierl ve Pauline Brun ile birlikte çalışmış ve gelecek projelerde Paula Pi ve Ligia Lewis ile çalışacak.

Sorour Darabi is a self-taught Iranian artist living and working in Paris. Working actively in Iran, s/he was a part of the underground organisation ICCD, whose festival Untimely (Teheran) hosted their work before their departure for

France. During studies at the CCN de Montpellier s/he created the solo Subject to Change, a performance that questions transformation with regards to time and one’s cohabitation with an environment. In 2016, s/he created Farci.e, a solo dealing in notions of language, gender identity and sexuality, at the Festival Montpellier Danse. Their next project, Savusun, an ode to affect, to vulnerability, and to beings who are affected, is inspired by the grieving ceremonies of the Muharram and deals in questions of emotions: grief, fear, and suffering. S/he has been a performer with Jule Flierl and Pauline Brun, and will perform in upcoming projects by Paula Pi and Ligia Lewis.


VIDEO CALL 2

Pantea Armanfar

İran Iran

12 Mayıs Cumartesi / 12 May Saturday

15.00 - 20.30
bomontiada ALT
Persian / Turkish & English (surtitles)
40 TL / 25 TL

Ramin ve Ava yıllardır uzak mesafe ilişkisi yaşamaktadır. Bu tür sanal ilişkiler çağımızda çok görülüyor olsa da gündelik bağlamda bu sanallık ilişkinin doğasını kısıtlamakta ve değiştirmektedir. Ramin ve Ava bu kaçınılmaz değişimden bıkmış bir halde ilişkilerin korumaya çalışmaktadır. Ses ve görüntünün birleştirildiği bu performansta kıtalar arasında sürdürülen bu görsel ilişkiyi gözlemleyebileceksiniz.

Video performans Pantea Armanfar
Ses tasarımı Kasra Pashaei, Parsa Jamshidi
Programcı Parsa Jamshidi

Houra Kadivar’a teşekkürler

Ramin and Ava have been in a long distance relationship for years. Such virtual relationships are a sign of our time, but in an everyday context, being virtual limits and changes the nature of the relationship. Ramin and Ava, frustrated by this inevitable change, try to preserve their relationship. In this performance, through a combination of sound and image, you can observe this pictorial relationship carried out across continents.

Video performance Pantea Armanfar
Sound designers Kasra Pashaei, Parsa Jamshidi
Programmer Parsa Jamshidi

Special thanks Houra Kadivar

Pantea Armanfar, 1992 doğumlu, Tahranlı sanatçı. İlgi alanı eldeki mevcut medyaları karıştırarak yeni hikâye anlatma biçimleri bulmak. Tiyatro, fotoğraf ve film alanlarında denemeler yapıyor.

Pantea Armanfar, born 1992, is an artist based out of Tehran who is mainly interested in the combination of existing media in order to tell stories in new ways. She has experimented in theater, photography and film-making.


SUR LE FIL

Nacera Belaza

Cezayir Fransa Algeria France

11 Mayıs Cuma / 11 May Friday

20.30
Mimar Sinan University of Fine Arts Bomonti Campus,
Department of Contemporary Dance, Şebnem Selışık Aksan Theater
50 TL / 30 TL

“Yazının kalıcılığını sağlayan şey her bir icracının isteyerek aldığı risktedir. Hem beden hem de zihin pes edip artık herhangi bir sınır tanımayana kadar, bıkmadan usanmadan kendi ihlallerini de içeren katı bir biçim oluşturma yetisi. Bu sonsuz boyun eğme ve koy verme karışımı, ancak kurtulunması gereken alışılmış prosedürleri tespit edip ortadan kaldırmak için bedene ve zihne bir dizi kural katı uygulandığında mümkündür. Ancak o zaman kişinin kendinden kaçmak için izleyebileceği yolları buluruz ve bu bence tam olarak eserin yerini bulduğu noktadır. İzleyicide bu aşkınlığın bir aksini yaratmak için icracının bu dramatik gerilimin sürekli farkında olması gerekir ki bu gerilim yavaş yavaş kişinin kendi kenarlarında olduğu hissini, kontrolün ötesinde olanı anlama hissini verir. Bu hassas dengeyi korumak icracının kendi içinde neler olup bittiğine, ama en çok da dışarıda olanlara hassasiyetini en yüksek noktaya çıkarır. Performanstan faydalanarak etrafımızla kaybettiğimiz bağları yeniden ören yenilenmiş bir farkındalık. Ancak o zaman, belirsiz bir süre için bu ipin* üstünde yürürken, bilmekten vazgeçmeyi kabul ederiz.” Nacera Belaza

* Sur Le Fil kelime anlamıyla “ip üstünde” demektir.

Destekleyenler
Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; Spedidam

Institut Français İstanbul desteğiyle

Koreograf
Nacera Belaza

İcracılar
Nacera Belaza, Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Dalila Belaza

Ses ve ışık tasarımı
Nacera Belaza

Teknisyen
Christophe Renaud
Yapımcı
Compagnie Nacera Belaza
Ortak yapımcı
Festival Montpellier Danse ; La Villette Paris – sanatçı rezidansı 2015 ; CCN de Tours /Direction Thomas Lebrun ; Le Centre National de la Danse – Pantin (yaratım rezidansı) ; Moussem ; Collectif 12, Mantes la Jolie, DRAC Ile de France – rezidans fonu desteği ile; Bozar – Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt.

‘’What allows the writing to endure is to be found within each performer’s willingly taken risk. Its capacity to relentlessly summon a rigorous form, including their own infringements, until both body and mind give up and no longer represent a limit. This blend of infinite submission and abandon is possible only when a series of rules have rigorously been applied to both body and mind, to identify the usual procedures, which need to be discarded. Only then can we find the paths through which one can escape oneself – this being the exact point where, in my view, a piece finds its stake. To create an echo of this transcendence in the viewer, the performer must constantly be aware of this dramatic tension which slowly provides the sensation of being on the edge of one’s self, of grasping what is beyond control. Maintaining this precise balance heightens the performer’s sensitivity to the utmost, regarding what is happening inside him or her, but mostly what is happening outside. A renewed awareness, which weaves afresh the lost ties with what surrounds us – for the benefit of the performance. Only then, balancing on this thread*, for an indefinite time, do we agree to give up knowing.” Nacera Belaza

* Sur Le Fil could literally be translated as ‘’on the thread”

Supporters: Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; Spedidam

With the support of Institut Français İstanbul

Choreography
Nacera Belaza

Performers
Nacera Belaza, Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Dalila Belaza

Sound and light design
Nacera Belaza

Technician
Christophe Renaud
Producer
Compagnie Nacera Belaza
Co-producer
Festival Montpellier Danse ; La Villette Paris – sanatçı rezidansı 2015 ; CCN de Tours /Direction Thomas Lebrun ; Le Centre National de la Danse – Pantin (yaratım rezidansı) ; Moussem ; Collectif 12, Mantes la Jolie, DRAC Ile de France – rezidans fonu desteği ile; Bozar – Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt.

Cezayir doğumlu Nacera Belaza 5 yaşından beri Fransa’da yaşamaktadır. Université de Reims’de modern edebiyat eğitimi aldıktan sonra 1989 yılında kendi dans grubunu kurmuştur. Ocak 2015’te Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı’na layık görülmüştür. Dansa alaylı bir yorumcu olarak başlar ve içsel gelişiminden, beden, mekan ve içindeki boşluğa karşı duyarlı bir farkındalıktan yola çıkan bir koreografi geliştirir.  Onun yolu bir arayışa benzer ve dansçı ile izleyici arasında, sahnenin sınırsızlığına açık, doğrudan bağın geliştirilmesine yönelir. Eserlerinin her bir ögesi –ışık, mekan, zaman, beden- sahnede birbirlerine cevap verir ve kendi tasarımlarını geliştirir. Jest tekrarları, muazzam bir yavaşlık, zamanın dışına doğru esneme: Nacera Belaza’nın eserlerinin hepsi kişinin sakin, derin ve sürekli, “varoluşlarımızın kulakları sağır eden kavgası” ile karışan bir nefesi araştırması gibi, hareketi araştırır.

Born in Algeria, Nacera Belaza has been living in France since the age of five. After her studies in modern literature at the Université de Reims, she has created her own dance company in 1989. In January 2015, she was appointed Knight of the order of Arts and Letters by the French Ministry of Culture. She enters dance as a self-taught interpreter and develops a choreography that originates in an inner progress, a sensible awareness of the body, of space and of the emptiness inside herself. Her path resembles a quest and tends towards the enhancement of the direct bond between the dancer and the spectator, open to the infinite of the stage. Each element of her pieces – light, space, time, body – respond to each other on stage and develop their own designs. The repetition of the gesture, its infinite slowness, the stretching out of time: Nacera Belaza’s pieces all explore the movement as one would explore a calm, a profound and continuous breath, one that would mix with ‘’the deafening row of our existences’’.


UNIKAT

Astrit İsmaili

Kosova Kosovo

9-10 Mayıs / 9-10 May

20.30
bomontiada 4th floor
English / Turkish (surtitles)
40 TL / 25 TL

UNIKAT görüntü ile ses arasındaki ilişkiler üzerine iki yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu süreçte şarkı, nefes ve ıslık ile üretilen insan sesinin savunmasızlığını ve duygusallığını açığa çıkartmakla ilgilendim. Araştırmanın başlangıç noktası 1999 yılında Kosova’da yaşanan savaşın öncesi ve sonrasına dönmekti. Bu dönemde ben ve kız kardeşim Blerta, bir çocuk pop yıldızları cemiyetine dâhildik. Hikâye anlatma stratejisi olarak spekülatif hikâye uydurma kullanıldığından anlatı tarihsel gerçeklerden kurguya doğru kaydı. Bu performans, kişisel olandan yola çıkan ama izleyici için yeni ve bağımsız yörüngeler üreten “oluş” olasılıklarını araştırıyor.

Etkinlik, Hollanda Kraliyeti desteğiyle ve Das Arts işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

İcra Astrit & Blerta İsmaili
Metin, Müzik Astrit İsmaili
Kostüm Ting Gong
Yapım Das Arts – Master of Theater, Amsterdam

UNIKAT is the result of two years investigation on the relations between image and sound. During the process I was interested to extract the vulnerability and the emotionality that comes from the human voice that is produced by singing, breathing and whistling. The starting point of the research was revisiting the times before and after the 1999 war in Kosovo, where me and my sister Blerta were part of a child pop stars community. Using speculative fabulation as a storytelling strategy the narrative drifted from history facts into fiction. The performance explores the possibilities of ‘becoming’ which rise from the personal but produce new and independent trajectories for the audience.

With the support of Kingdom of Holland and in partnership with Das Arts.

Performance Astrit & Blerta İsmaili
Text, Music Astrit İsmaili
Costumes Ting Gong
Produced by Das Arts – Master of Theater, Amsterdam

Astrit İsmaili (1991, Kosova) çalışmaları görsel sanatlar ve tiyatro arasında kalan bir performans sanatçısı. Çalışmaları aile, cinsiyet, algı ve dönüşüm temaları üzerine kurulu yakın deneyimler. Sanatçı 2016 yılında DasArts – Tiyatro Yüksek Lisansı programını tamamladı. Genç Görsel Sanatçı Ödülü /Yarının Sanatçısı Ödülü (2011), Skena Up Uluslararası Öğrenci Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü (2011) ve Video Fest’te En İyi Video Performans Ödülü (2014) gibi pek çok ödül aldı. Çalışmaları Basel’de SALTS, Amsterdam’da Juliette Jongma, NeuNow Festivali (2017) ve FLAM – Canlı Sanat Forumu Amsterdam (2016)’da gösterildi.

Astrit Ismaili (1991, Kosovo) is a performance artist whose work is situated between visual arts and theatre. Their work is an intimate experience that operates on family themes, gender issues, perception and transformation. In 2016 the artist graduated from the MA-Program at DasArts – Master of Theater in Amsterdam. Ismaili is the recipient of several awards, including Young Visual Artist Award/Artist of Tomorrow Award (2011), Best Director at the Skena Up International Student Festival (2011) and Best Video Performance at Video Fest (2014). They have shown their work at SALTS in Basel, Juliette Jongma in Amsterdam, NeuNow Festival (2017) and FLAM – Forum of Live Art Amsterdam (2016).


HA!

Bouchra Ouizguen

Fas Morocco

7 Mayıs Pazartesi/ 7 May Monday

20.30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi,
Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Şebnem Selışık Aksan Sahnesi
50 TL / 30 TL

Mevleviliğin kurucusu, büyük İranlı şair ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin şiirinden esinlenen Ha! deliliği ele alıyor. Ama hangi delilik? Dahi mi yoksa bilge mi? Sıradan mı yoksa kana susamış mı? Yalnızlaştırıcı mı yoksa özgürleştirici mi? Aşık mı çaresiz mi? Hezeyanlı mı yoksa hissiz mi? Arap kültüründe delilerin toplumda bir yeri vardır. Onları sınıflandıran kelimeler de önerilen tedaviler kadar çoktur: mesela şarkı söylemek, dans etmek ve mistik ritüeller, trans ya da şamanizm. Bouchra Ouizguen Fas topraklarında, herkesin kendi bedensel ve ruhsal takıntılarıyla sahip olduğu ilişkiyi araştırdığı bir yolculuğa çıkıyor. Çalışmasını şarkı, beden ve dil alanında, dağlarda, okullarda, barlarda ve hatta çölde tanıştığı insanlar aracılığıyla derinleştirmeye ve başkalarını tanımaya çalışıyor: bizi korkutanlar ve itenler, herkese ve hatta kendine bile yabancı olanlar, sessizlikleri bizi rahatsız eden ve sessizlikleri bize konuşanlar, seslerinden delilikleri belli olan o yabancılar, bedenlerinin eğilmesiyle zayıf bir ruh ya da sıkışmış bir kalp görülenler, varlıklarının yoğunluğuyla akıntıya karşı yaşanmış bir yaşamı açığa vuran o erkek ve kadınlar.

Yapımcı
Compagnie O // Coproductions Festival Montpellier Danse 2012, Les Spectacles Vivants – Centre Pompidou, KUNSTENFESTIVALDESARTS, Fabbrica Europa, Institut Français – Ministère des affaires étrangers et européennes (Paris) // Accueil Studio Institut Français de Marrakech, Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, Institut Français de Tétouan

 Destekleyen programme Afrique et Caraïbes en création de l’Institut Français

Sanat Yönetmeni ve Koreograf
Bouchra Ouizguen

Dansçılar-Şarkıcılar
Kabboura Aït Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen

Işık
Bouchra Ouizguen

Araştırmacı
Otman El Mernissi

Taking inspiration from the poetry of Jalal ad-Din Rumi, the great Persian poet and Sufi mystic who founded the order of the Whirling Dervishes, Ha! explores madness. But which madness? Genius, or wise? Ordinary, or bloodthirsty? Isolating, or liberating? Adoring, or despairing? Delirious, or unfeeling? In Arab culture, madmen have their place in society. The words to categorize them are as numerous as the remedies – singing, dancing and mystical rituals, trance or shamanism. Bouchra Ouizguen has left on a journey through Morocco to delve into the relationship that everyone maintains, body and soul, with their obsessions. She attempts to deepen her work in song, body and language through the people that she meets, in the mountains, schools, bars or even in the desert, and learning about others; those who frighten us and those who repel us; those who are strangers to all and even themselves; those whose silence troubles us and those whose silence reveals to us; those alien people whose voices reveal cracked beings; those whose bodies bend to reveal a weak soul or a pinched heart; those men and women who, by the intensity of their presence, show us a life lived against the current.

Producer
Compagnie O // Coproductions Festival Montpellier Danse 2012, Les Spectacles Vivants – Centre Pompidou, KUNSTENFESTIVALDESARTS, Fabbrica Europa, Institut Français – Ministère des affaires étrangers et européennes (Paris) // Accueil Studio Institut Français de Marrakech, Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, Institut Français de Tétouan 

Supporters programme Afrique et Caraïbes en création de l’Institut Français

Artistic Director and Choreographer
Bouchra Ouizguen

Dancer-Singers
Kabboura Aït Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen

Lights
Bouchra Ouizguen

Researcher
Otman El Mernissi

Faslı dansçı ve koreograf Bouchra Ouizguen 1980 yılında Ouarzazate’de doğdu. Halen Marakeş’te yaşamakta, 1998 yılından beri burada yerel dans sahnesinin gelişimi için çalışmaktadır. Kendi kendini eğitmiş bir kadın ve 16 yaşından beri dans etmekte olan Bouchra Ouizguen Ana Ounta ve Mort et moi gibi ilk deneysel eserlerini sinema, edebiyat ve müziğe duyduğu ilgiden ilhamla yarattı.

2002 yılında Anania association’ın kurucuları arasında yer aldı ve kendi kumpanyası O’yu kurmadan önce Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz ve Alain Buffard gibi isimlerle çalıştı. Ülkesinde toplumsal konular, görsel sanatlar ve popüler sanat alanlarındaki kaygıları çalışmalarını besledi. Ses, performans ve video üzerine yaptığı çalışmalardan pek çok biçim doğdu. Aïta şarkı ve danslı kabare geleneğinden üç sanatçı ile aynı sahneyi paylaştığı özgürleştirici eseri Madame Plaza ile 2010 yılında Fransa Dramatik Yazar ve Besteciler Cemiyeti (SACD) Yeni Koreografik Yetenek Ödülü ve tiyatro, müzik ve dans eleştirmenleri meslek örgütünden Jüri Özel Ödülü aldı. 2011 yılında Avignon Festivali’nin “Sujets à Vif” kategorisi için Alain Buffard ile birlikte solo performansı Voyage Cola’yı hazırladı. 2012 yılında “Festival Montpellier Danse” için HA!’yı hazırladı ve Paris’te “Centre Georges Pompidou”da sahneledi. Bu eser ilk kez 2014 Marakeş Bienali’nde sunulan Corbeaux adlı performansa ilham verdi. 2015 yılında “Festival Montpellier Danse” ve “Festival d’Automne”de Ottof adlı eserini sundu. 2017’de Norveç Ulusal Çağdaş Dans Kumpanyası “Carte Blanche” dansçıları için Jerada adlı eseri hazırladı.

Bouchra Ouizguen is a Moroccan dancer and choreographer born in 1980 in Ouarzazate. She currently lives and works in Marrakech where she has been committed to developing the local dance scene since 1998. As a self-taught woman and a dancer since she was 16, she created her first experimental pieces such as Ana Ounta or Mort et moi which were inspired by her interests in cinema, literature, music…

She co-founded the Anania association in 2002 and worked namely with  Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz, Alain Buffard before she founded her own company, O. Her concerns about society, visual arts and popular arts in her country nourish her work. Multiple forms emerge from her work on sound, performance and video. In 2010 she received the New Choreographic Talent award from France’s Society of Dramatic Authors and Composers (SACD) and the Jury’s special award from the professional trade union of theatre, music and dance critics for her liberating Madame Plaza, where she shared the stage with three artists from the Aïta cabaret tradition of singing and dancing. In 2011 she co-created the solo performance Voyage Cola with choreographer Alain Buffard for the Avignon Festival’s « Sujets à Vif ».In 2012, she created HA ! for the « Festival Montpellier Danse » and performed it at « Centre Georges Pompidou » in Paris. This piece inspired the performance Corbeaux presented for the first time at the Marrakech Biennal in 2014. In 2015, she presented Ottof at the « Festival Montpellier Danse » and the « Festival d’Automne ». In 2017, she created Jerada for the dancers of “Carte Blanche”, the Norwegian National Company of Contemporary


JOGGING

Hanane Hajj Ali

Lübnan Lebanon

4 Mayıs Cuma/ 4 May Friday

20.30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi,
Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Şebnem Selışık Aksan Sahnesi
Arabic / Turkish & English (surtitles)
40 TL / 25 TL

50’li yaşlarında Lübnanlı bir oyuncu ve vatandaş olan Hanane kemik erimesi, obezite ve depresyondan korunmak için her gün spor yapmaktadır. Beyrut’un kamusal alanlarında yürüyor olsa da aslında kendi kişisel mahreminde yürümektedir. Yolu üzerinde rüyaları, arzuları, umutları, gerçekleri, karakterleri ve rolleri –ki çoğu kendisinin de bazı özelliklerini paylaştığı çağdaş Medealardır- tekrar ziyaret eder. Dönüşmekte olan kentte gezerken süregelen bir paradoks ile yüzleşir: Neden bir tiyatro biçimi olarak trajedinin devri kapandığından beri, Shakespeare’in “Çürümüş bir şeyler var Danimarka’da,” sözünü hatırlatırcasına,  Beyrut sokaklarında felaketin iğrenç kokusu hüküm sürmektedir? Çürümüş bir şey var Lübnan cennetinde! Bu gündelik jogging rutininin çelişkili etkileri olmaktadır. Aslında Hanane’nin bedeninde iki farklı hormon uyarılmakta, biri yıkıcı diğeri yapıcı olan Dopamin ve Adrenalin, yapmak için yıkan ve yıkmak için yapan bir şehrin ortasında, dönüşümlü olarak devreye girmektedir.

Ortak yapımcı ve destekçiler

AFAC, Heinrich Böll Stiftung – Middle East Office, Swiss Embassy in Lebanon, British Council, SHAMS Association, Collectif Kahraba, Al Mawred Athaqafy (Cultural Ressource), Moussem (BE), Zoukak/ Focus Liban 2016, Artas Foundation, l’Institut Français au Liban, Vatech, Khalil Wardé SAL

Konsept, metin ve icra 
Hanane Hajj Ali
Sanat yönetmeni ve skenografi
Eric Deniaud
Dramaturgi  Abdallah AlKafri
Işık tasarımı Sarmad Louis- Rayan Nihawi
Teknik yönetmen  James Chehab- Karam Abu Ayache
Kostüm KALABSHA, Louloua Abdel Baki.
Grafik tasarım Danielle Kattar
Koordinasyon ve altyazılar Dina Kobrosli
İngilizce çeviri Hassan Abdulrazzak
Fransızca çeviri Praline Gay Para
Fotoğraf Marwan Tahtah

Hanane, a fifty-something year old Lebanese actress and citizen, exercises daily to avoid osteoporosis, obesity and depression. She takes walks in her secluded, personal space, and in the open public space of Beirut. Along the way she revisits dreams, desires, hopes, disillusions, characters, and roles – mostly several contemporary  Medeas, with whom she shares some commonalities. While she wanders in the mutating city, she is confronted with an ongoing paradox: Since the age of Tragedy as a type of theatre is gone , why does the filthy smell of catastrophe overwhelm the streets of Beirut recalling Shakespeare’s saying: There is something rotten in the state of Denmark. Which we can translate literally to: there is something rotten in the Lebanese heaven! The effects of this daily routine of JOGGING are contradictory. As a matter of fact, two hormones are stimulated in Hanane’s body, Dopamine and Adrenaline that are alternatively destructive and constructive, amidst a city that destroys to build and builds to destroy.

Co-produced and supported by

AFAC, Heinrich Böll Stiftung – Middle East Office, Swiss Embassy in Lebanon, British Council, SHAMS Association, Collectif Kahraba, Al Mawred Athaqafy (Cultural Ressource), Moussem (BE), Zoukak/ Focus Liban 2016, Artas Foundation, l’Institut Français au Liban, Vatech, Khalil Wardé SAL

Concept, text and performance 
Hanane Hajj Ali
Art direction and scenography
Eric Deniaud
Dramaturgy Abdallah AlKafri
Light designer Sarmad Louis- Rayan Nihawi
Technical director James Chehab- Karam Abu Ayache
Costumes KALABSHA, Louloua Abdel Baki.
Graphic design Danielle Kattar
Coordination and Subtitles Dina Kobrosli
English translation Hassan Abdulrazzak
French translation Praline Gay Para
Photographer Marwan Tahtah

Hanane Hajj Ali tiyatrocu, kültürel aktivist, araştırmacı ve eğitmen. Sanat kariyeri 1978 yılında Hakawati Tiyatro Topluluğunda başladı ve o günden beri Lübnan’da ve yurtdışında sahne almayı ve turne yapmayı hiç bırakmadı. Son performansı JOGGING: Theatre in Progress Ağustos 2017’de Fringe / Edinburgh Uluslararası Festivali’nde “Vertebra En İyi Oyuncu Ödülü” aldı. Kapsamlı sanatsal çalışmalarının yanı sıra, Hanane IESAV- Saint Joseph Üniversitesinde Tiyatro Çalışmaları Bölümünde ve Lübnan Üniversitesi Tiyatro ve Sinema Bölümünde öğretim görevlisi. Sansür Gözlemevi’nin kurucularından olarak yıllardan beri ifade özgürlüğü hakkı, kamusal alan, demokratikleşme ve kültürün desantralizasyonu alanlarında son derece aktif biçimde savunuculuk yapmakta. SHAMS, Al Mawred Athaqafy, Ettijahate Bağımsız Kültür ve Umut için Eylem gibi pek çok bağımsız kültürel kurum ve sanatsal örgütün kurucu üyesi olmuş ve yönetiminde yer alıyor. Araştırmacı olarak kültürel ve sanatsal araştırmalarda pek çok başvuru kaynağının derlenmesi ve yazılmasına katkıda bulundu, bunlardan en önemlisi “Teater Beirut” adlı eserdir.

Hanane Hajj Ali is a theatre maker, cultural activist, researcher and trainer. Her artistic career started in 1978 with the Hakawati Theater Ensemble, and ever since she did not stop performing and touring in Lebanon and abroad. Her latest performance JOGGING: Theatre in Progress was awarded in August 2017 the “Vertebra Prize for Best Actor” at the Fringe / Edinburgh International Festival. In addition to her extensive artistic activity, Hanan teaches in the Department of Theater Studies at IESAV- Saint Joseph University and in the Department of Theater and Cinema at the Lebanese University. She co-founded the Censorship Observatory, and have been since many years very active defending the right of free expression, public spaces, democratization and decentralization of culture. She is a founding member and Board member of many independent cultural institutions and artistic organizations such as SHAMS, Al Mawred Athaqafy, Ettijahate Independent Culture, and Action for Hope.  As a researcher and writer she has contributed to the editing and writing of many references in cultural and artistic research, the most important of which is the reference book “Teater Beirut.”


TRAIN HIM UP FOR ME

Nancy Naous

Lübnan Fransa Lebanon France

3 Mayıs  Perşembe/ 3 May Thursday

20.30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi,
Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Şebnem Selışık Aksan Sahnesi
50 TL / 30 TL

Bir adam “doğru yolda” değilse, babası onun için dua eder. “Tanrım, biliyorsun oğlumu eğitmeye çalıştım. Ama başaramadım. Tanrım, onu benim için sen eğit.” Doğumundan itibaren erkek çocuk hürmet görür, yüceltilir ve övülür. Erken yaşlarından itibaren küçük bedeni hem dini hem siyasi hem de toplumsal yönden çok büyük bir yük taşır. Maskülen erk ile çevrelenen çocuk beynine kazınan ideallere ulaşma arzusuyla büyür: verimli, dimdik, nüfuz eden, hükmeden, fetheden.

Fa’addebhou li  aynı anda hem çok tutucu, hem tarihsel, kalıtsal ve güven verici bir kesinliğe sahip, ama aynı zamanda da açık, yaratıcı, onu hem yücelten hem de korkutan bir özgürlüğe tutkun olan erkek bedeni kavramını inceliyor. Bu beden çelişkilerle şekillenmiş ve çok büyük komplekslere gömülü.

Yapımcı Cie 4120.CORPS – Ortak yapımcı Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) – Destekleyenler  Théâtre scène nationale, Saint- Nazaire / de la Maison des Métallos, Paris / du Centre National de la Danse, Pantin / Micadanses, Paris / du Ministère de la Culture-Liban / de l’Institut français du Liban / du programme des résidences – Institut Français – Ministère de la Culture et de la Communication / de la Cité Internationale des Arts / ECF (The Step Beyond Travel Grants) / Roberto Cimetta Fund / Compagnia di San Paolo / Mophradat / Hammana Artist House (HAH)

Tasarım, koreografi ve yöneten Nancy Naous / Cie 4120.corps
İcracılar Nadim Bahsoun and Alexandre Paulikevitch
Dramaturji Abdullah Alkafri
Sahne Tasarımı Danışmanı Bissane Al-Charif
Işık ve Sahne Yönetimi Alexandre Vincent
Kostüm Julie Deljehier
Müzik Blue (the Blaze Remix)  Fjord / Hafla Fil Dar (original composition o) by  Hadi Zeidan / Syria by Unders
Fotoğraf Dalia Naous

Institut Français İstanbul desteğiyle

When a man is not “on the right track”, his father prays for him. “Dear God, you know that I have tried to educate my son. But I have failed. Dear God, train him up for me”. From his birth, the male child is highly esteemed, exalted and glorified. From his earliest years his little body carries an enormous charge, at once religious, political and social. Surrounded by masculine power, he grows up aspiring to ideas that have been drummed into him: efficient, erectile, penetrating, dominant, conquering.

Fa’addebhou li interrogates the notion of the male body, at once so conservative, so linked to history, coupled with inherited, reassuring certitudes, and yet so open, inventive, enamoured of a freedom which exalts it and terrifies it. It is shaped by contradictions and steeped in massive Insecurities.

Producer Cie 4120.CORPS –  Co-producer Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) – Supporters Théâtre scène nationale, Saint- Nazaire / de la Maison des Métallos, Paris / du Centre National de la Danse, Pantin / Micadanses, Paris / du Ministère de la Culture-Liban / de l’Institut français du Liban / du programme des résidences – Institut Français – Ministère de la Culture et de la Communication / de la Cité Internationale des Arts / ECF (The Step Beyond Travel Grants) / Roberto Cimetta Fund / Compagnia di San Paolo / Mophradat / Hammana Artist House (HAH)

Conception, choreography and direction Nancy Naous / Cie 4120.corps
Performers Nadim Bahsoun and Alexandre Paulikevitch
Dramaturgy Abdullah Alkafri
Advice Bissane Al-Charif
Lights and stage managing Alexandre Vincent
Costumes Julie Deljehier
Music Blue (the Blaze Remix)  Fjord / Hafla Fil Dar (original composition o) by  Hadi Zeidan / Syria by Unders
Photography Dalia Naous

With the support of Institut Français İstanbul 

Nancy Naous Beyrut’ta çeşitli Lübnanlı ve yabancı öğretmenler ve koreograflardan aldığı klasik, caz, Dabkeh ve çağdaş dans eğitimlerinin ardından kendisini geliştirmek için tiyatro ile dans arasında gidip gelen çağdaş dans alanına yoğunlaşmayı seçmiştir. Önce Roueida Al Ghali Horning yönetimindeki Lübnanlı fiziksel tiyatro grubu Studio 11 ile çalışmıştır. Tiyatro yüksek lisansını tamamladıktan sonra Paris’te Tiyatro Sanatları Yüksek Lisansı ve fiziksel ifade diploması almıştır. Sık sık iş üretmek ve atölyeler yapmak için Beyrut ve Paris arasında seyahat etmeye devam etti. Ardından kendi çağdaş dans grubu 4120.CORPS’u kurdu (4120 km Beyrut ile Paris arasındaki mesafe). Nancy yaratımlarıyla “şiddet”in (toplumsal, siyasi ve dini) bedenimizdeki yankılarını araştırmaya devam ediyor. 4120.corps’un çalışmaları tiyatro ve çağdaş dans alanlarını içi içe geçirirken geleneksel dans ve jestleri de araştırıyor.

After studies in classical, jazz, Dabkeh and contemporary dance, with a variety of Lebanese and foreign teachers and choreographers in Beirut, Nancy Naous chose to concentrate on contemporary dance in order to develop her work, which moves between theatre and dance. She first worked with a Lebanese physical theatre company, “Studio 11”, under the direction of Roueida Al Ghali Horning. After completing her Masters in theatre, she obtained a Masters in Theatre Arts and a diploma in physical expression in Paris. She continued to travel frequently between Beirut and Paris to conduct workshops and create work. Then Nancy set up her own contemporary dance company 4120.CORPS (4120 is the number of kilometres between Beirut and Paris). Through her creations, Nancy continues to explore the resonances of “violence” (social, political and religious) in our bodies. The work of 4120.corps weaves together theatre and contemporary dance. It explores traditional dances and gestures.