Contemporary Dance Workshop with Dalila Belaza

10 Mayıs Perşembe / 10 May Thursday

11.00
Mimar Sinan University of Fine Arts Bomonti Campus,
Department of Contemporary Dance, Şebnem Selışık Aksan Theater

Yaşayan ve zaten hareket eden şeyi dinleyerek bu anın kalbinde yaşayın. İstemli eylem ve bedene yansıtılan düşünceler olmaksızın  bu ana bilinçle ve sınırsızca açılmak için.

Katılımcı Sayısı: 30

Bu atölye sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı öğrencilerine açıktır.

Live in the heart of the present moment listening to what lives and is already moving. To open consciously and infinitely at this moment, without voluntary action and without thought projected on the body.

Number of Participants: 30

This workshop is only open to the students of Mimar Sinan Fine Arts University Contemporary Dance Department


An immersion in Bouchra Ouizguen's Company

8 Mayıs Salı / 8 May Tuesday

14.00
bomontiada ALT

Bu atölye Bouchra Ouizguen’in sunumdan pratiğe geçeceği, dikkati, ritmi, polifoniyi, sessizliği, mekânı ve sesi inceleyeceği bir açık karşılaşma olarak tasarlanmıştır. Bouchra Ouizguen Ha! ve diğer gösterileri için sadece kadın sanatçılarla çalışır çünkü ünlü Faslı sanatçılar Aïtas ve Laabates’ı Fas’ta bulunabilecek en köklü ve özgür performans sanatçıları olarak görür. Hem kadim bir sanatın varisleri, hem de zamansız sanatçılar olarak onun kumpanyasını oluşturmuş, yıllardır çalışmalarının ilhamı ve taşıyıcısı olmuşlardır. Deneyim, kültür ve bilgi aktarımı sorunu ses, ritim ve dans ifadeleri üzerine ortak bir düşünce sürecinin temeli olacaktır.  

Katılımcı sayısı: 20

Bu atölye kontenjanla sınırlı olmak üzere tüm sahne sanatları alanında çalışan sanatçılarına açıktır. Rezervasyon için infoalt@bomontiada.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.

This workshop is conceived as an open encounter, where Bouchra Ouizguen will go from presentation to practice, exploring attention, rhythm, polyphony, silence, space and voice. Bouchra Ouizguen only works with women artists for Ha! or for other shows because she sees Aïtas and Laabates – Moroccan Popular artists – as the most rooted and free performing artists one could find in Morocco. Being both inheritors of an ancestral art and artists out of time, they have composed her company, inspired and carried her work for many years. The question of transmission of experiences, cultures and knowledges will be the base of a common reflection on expressions of voice, rhythm and dance.

Number of participants: 20

This workshop is open to dancers and performers through reservation. For reservation, please email infoalt@bomontiada.com


Dance and Rhythm - Workshop with Bouchra Ouizguen

8 Mayıs Salı / 8 May Tuesday

11.00
Mimar Sinan University of Fine Arts Bomonti Campus,
Department of Contemporary Dance, Şebnem Selışık Aksan Theater

Bu atölye Bouchra’nın ve kumpanyasındaki sanatçıların pratiği üzerine bir derinleşme olarak tasarlanmıştır. Bouchra Ouizguen Ha! ve diğer gösterileri için sadece kadın sanatçılarla çalışır çünkü ünlü Faslı sanatçılar Aïtas ve Laabates’ı Fas’ta bulunabilecek en köklü ve özgür performans sanatçıları olarak görür. Onlar hem kadim bir sanatın varisleri hem de zamansız sanatçılar olarak onun kumpanyasını oluşturmuş, yıllardır çalışmalarının ilhamı ve taşıyıcısı olmuşlardır. Deneyim, kültür ve bilgi aktarımı sorusu, ses, ritim ve dans ifadeleri üzerine ortak bir düşünce sürecinin temeli olacaktır.Atölye ritmik bir yolculuk, ötekiyle yüzleşmek için derinleşme, dikkat, polifoni, sessizlik, mekân ve ses üzerine bir çalışma ile koreograf ve kumpanya dansçılarının sıklıkla kullandıkları çeşitli ısınma egzersizleri içerecektir.  

Katılımcı sayısı: 30

*Bu atölye sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı öğrencilerine açıktır.

This workshop is conceived as an immersion in Bouchra’s practice along with the artists of her company. Bouchra Ouizguen only works with women artists for Ha! or for other shows because she sees Aïtas and Laabates – Moroccan Popular artists – as the most rooted and free performing artists one could find in Morocco. Being both inheritors of an ancestral art and artists out of time, they have composed her company, inspired and carried her work for many years. The question of transmission of experiences, cultures and knowledges will be the base of a common reflection on expressions of voice, rhythm and dance.

The workshop proposes a rhythmical journey, an immersion to encounter the other, a work on attention, polyphony, silence, space and voice as well as a practice of different warming-up exercises that the choreographer and the company dancers usually do.

Number of participants: 30

*This workshop is only open to the students of Mimar Sinan Fine Arts University Dance Department.


Choreographic Research Workshop with Nancy Naous

4 Mayıs Cuma / 4 May Friday

11.00 - 13.00
Mimar Sinan University of Fine Arts Bomonti Campus,
Department of Contemporary Dance, Şebnem Selışık Aksan Theater

Bu atölye son işi Benim İçin Sen Eğit ışığında Nancy Naous’un çağdaş dans ve tiyatro arasında salınan çalışmalarını keşfetmeyi ve üzerinde denemeler yapmayı öngörüyor. Bir dizi egzersiz ve seriler aracılığıyla beden farkındalığı üzerine çalıştıktan sonra atölye doğaçlama ve yaratıma odaklanacaktır.

Katılımcı sayısı: 25

*Bu atölye sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı öğrencilerine açıktır.

In the light of her latest work Train Him Up For Me, this workshop proposes to discover and experiment on the work of Nancy Naous which stands between contemporary dance and theater. After working on body awareness through a series of exercises and sequences, the work will focus on improvisation and creation.

Number of participants: 25

*This workshop is only open to the students of Mimar Sinan Fine Arts University Dance Department.


DANS & PERFORMANS YAZIM ATÖLYESİ

1, 2, 9 Ekim / 1, 2, 9 Oct

14.00 / 17.00
Çati Studio

Dans ve Performans Yazım Atölyesi, Türkiye’de çağdaş dans alanına yeni bir soluk katacak olan uzun soluklu bir projenin ikinci etkinliği.  Ana proje, çeşitli bilgi ve deneyime sahip dans ve performans inceleme yazarlarından oluşacak bir platformun yaratılmasına alan açıyor.

Dans ve Performans Yazım Atölyesi, hareket analizi, Türkiye’de ve dünyada dans yazımı hakkında teorik bilgiler ile beraber festivalde yer alacak belirli gösterimleri de izleyerek katılımcıların bilgilerini pratiğe aktarmasına olanak sağlıyor. Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve dans ve performans analizinin önemli isimlerinden Berna Kurt mentörlüğünde gerçekleşiyor. Proje çıktıları www.dansyazim.com adresinde paylaşılacak.

ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’ nin Katkılarıyla 

 

Proje Koordinatörleri: Edit Bapcanyova, Müge Olacak
Mentor: Berna Kurt

The Dance and Performance Writing Workshop within A Corner in the World Performing Arts Festival is a part of a bigger project aimed at establishing a platform of dance and performance writers who, with their different backgrounds and experience, will start a fresh discourse about contemporary dance in Istanbul. During the festival, the theoretical part of the workshop will offer an insight to movement analysis while introducing different approaches and styles of dance criticism in Turkey and the world. The participants will be expected to attend selected performances and will be guided by the mentor of the workshop, Berna Kurt, throughout the whole process of dance and performance writing while finding their individual style. The project can be followed on www.dansyazim.com

With the Support of ÇATI Contemporary Dance Artists Association

Project Coordinators: Edit Bapcanyova, Müge Olacak
Mentor: Berna Kurt

BERNA KURT

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimi alan Berna Kurt, Kültür Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi yüksek lisansı ve araştırma görevliliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yakın Türkiye Tarihi üzerine  doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Kurt, performans sanatçısı, çevirmen, yazar ve eğitmen olarak çeşitli projelerde yer aldı. Kurt, dans tarihi, etnokoreoloji, performans çalışmaları, siyasi teoriler, cinsiyet meseleleri gibi çeşitli disiplinleri birleştirerek çalışmalarını yapıyor ve bazı yazılarını da dansyazilari.blogspot.com.tr’de paylaşıyor.

Studied Political Science, Arts Management and Modern Turkish History. Involved in various contexts as performer, translator, writer and instructor. Combines various disciplines like dance history, ethnochoreology, performance studies, political theory and gender studies and shares some of her work at http://dansyazilari.blogspot.com.tr/. Currently working at the Department of Arts Management of Istanbul Aydın University.