9 Mayıs Çarşamba / 9 May Wednesday

17.00
bomontiada ALT
Türkçe / Turkish
Ücretsiz / Free

Tuğçe Tuna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği ile 2015-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ‘1960 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Dans’ isimli yakın tarih araştırmasında; 1960-2010 dönemini mercek altına alarak, Türkiye’de çağdaş dans sanatı alanında olan gelişmeleri, koreograf, eğitmen ve dans sanatçılarının mesleki yaklaşımlarını ve tercihlerini görünür kılmayı hedefledi. Araştırmanın devamı niteliğindeki diğer araştırma projesi ise; ‘2000’den Günümüze Türkiye’de Çağdaş Dans ve Performans Sanatları’ başlığı ve MSGSÜ BAP desteği ile halen devam etmektedir. Gerçekleştirilen ‘1960 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Dans’ araştırma projesi ve halen baskı aşamasında olan, ‘Türkiye’de Çağdaş Dans’  yayını rehberliğinde, 2017-2018 sezonunda bomontiada Alt’ta Tuğçe Tuna ile Türkiye’de Çağdaş Dans isimli dokuz farklı oturum, her seferinde bizi başka yolculuklara davet edecek olan koreograf, dans sanatçısı, organizatörün katılımıyla gerçekleştirilecektir.

No VIII

Koreograf,dans sanatçısı, akademisyen, Tuğçe Tuna ile ​Türkiye’de Çağdaş Dans Konuşmaları​ ​serisinin sekizincisine 1960-1961 sezonunda dans etmeye başlayan, 1972’den bu yana eser üreten, Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Bölümü kurucusu, koreograf, artistik direktör, eğitmen  Geyvan McMillan konuk olarak katılıyor.

In her recent history research entitled “Contemporary Dance in Turkey after 1960,” which was carried out in 2015-2016 with the support of MSFAU Scientific Research Projects Unit, Tuğçe Tuna examines the period between 1960 and 2010 and brings into view the developments in contemporary dance in Turkey, as well as the professional approaches and preferences of various choreographers, teachers and dancers. A follow-up study entitled “Contemporary Dance and Performance Arts in Turkey from 2000 to the Present” is still underway, also led with MSFAU SRP support. Guided by the “Contemporary Dance in Turkey after 1960” research project and the “Contemporary Dance in Turkey” publication in progress, a series of 9 sessions titled Contemporary Dance in Turkey with Tuğçe Tuna is being held at bomontiada Alt during the 2017-2018 season, hosting a variety of choreographers, dancers and promoters and inviting the audience on different journeys in each session.

N° VIII

Choreographer, dancer and academician Tuğçe Tuna is hosting the eighth session of Contemporary Dance Talks . Her guest is the founder of Yıldız Technical University Department of Dance, choreographer, artistic director, and teacher Geyvan McMillan, who started dancing in the 1960-1961 season and has been creating performances since 1972.

Tuğçe Tuna

Varoluşla olan iletişimini beden, hareket ve dans üzerinden kuran sanatçı; 1983’de ADOB Çocuk Balesi’nde dans etmeye başladı. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Modern Dans Sanat Dalı’ndan 1996’da konservatuvar ikincisi ve Sahne Sanatları Bölümü birincisi olarak onur dereceleri ile tamamladı. 1993’den beri ulusal ve uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde; disiplinler arası çağdaş dans ve performans sanatları eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri uzmanlığı-eğitmenliği ile yer almakta, dans ve performans sanatçısı, koreograf, yönetmen, sanat direktörü, hareket ve dans terapisti olarak çalışmaktadır. Akademik eğitmenlik deneyimi 1996 yılında MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı’nda başlayan Tuna; 2000 yılından beri Avrupa’da: Salzburg (SEAD 2002-2014), Viyana, Köln, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prag, Slovenya, İsrail, Yunanistan vb. eğitimler vermekte ve gösterilerini sahnelemeye devam etmektedir.

http://tugcetuna.blogspot.com.tr/

Tuğçe Tuna

Relating with existence through body, movement and dance since her early childhood, she started dancing in 1983 at the Ankara State Opera and Ballet, Children’s Ballet School. She graduated from MSFAU State Conservatory in 1996 as Conservatory salutatorian and Performing Arts Department valedictorian with honors. Tuna participates in national and international festivals, events and academic institutions with her interdisciplinary dance and performance pieces and her contemporary dance and movement techniques expertise and teaching, and has been working as a dancer and performance artist, choreographer, director, art director and movement and dance therapist since 1993. She started her academic teaching career in 1996 at the MSFAU Contemporary Dance Department and has continued to teach and perform internationally [ik2] since 2000 in Salzburg (SEAD 2002-2014), Vienna, Cologne, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prague, Slovenia, Israel and Greece. http://tugcetuna.blogspot.com.tr/