4-6 Mayıs  / 4-6 May 

10.00-13.30
SALT Galata

Profesyonel karşılaşmalara katılmak için kayıt yaptırmak gerekmektedir.
Registration is required to access the professional encounters.

Corner Pro, İstanbul, Türkiye ve çevresinde çalışan sanatçı ve yaratıcıların görünürlüğünü arttırma amacıyla performans sanatları alanındaki yerel ve uluslararası aktörlerin katılacağı profesyonel bir buluşmadır.

Corner Pro İstanbul’da yaşayan ve çalışan bağımsız performans inisiyatifleri ve sanatçılarına hem görünürlük kazandırmayı hem de çalışmalarını uluslararası profesyonellere sunma fırsatı yaratmayı amaçlar.

Corner Pro’nun ikinci etkinliği özellikle İstanbul’da yaşayan genç nesil sanatçılara ve yeni ürettikleri uzun ve kısa işlerine odaklanır.

Corner Pro buluşması Türkiye ve çevresinde yaşayan sanatçıların karşılaştıkları, sanatsal, siyasi, sosyal ya da kültürel sorunlara yönelik ortak ve pozitif bir düşünme süreci başlatmayı amaçlar. Bu buluşma bir diyalog fırsatı olmanın yanı sıra yenilikçi ve yaratıcı olasılıklarla ilgili yeni vizyonlar da sunacaktır.

Corner Pro is a professional gathering of international and local actors of the performing arts scene, to enhance the visibility of Istanbul, Turkey and its neighboring region’s artists, creators and projects.

Corner Pro seeks to give visibility to independent performing arts initiatives and artists living and working in Istanbul, as well as to present their work to international professionals. 

For its second edition, Corner Pro specifically focuses on young generation of artists from Istanbul and Turkey and their newly created full length and short works.

Corner Pro meeting aims to open common and positive thought process on issues artists from Turkey and the region have to face, should they be artistic, political, social or cultural. This meeting is an opportunity for dialogue but should open new visions on innovative and creative possibilities. 

Profesyonel Karşılaşmalar: İstanbullu sanatçı ve inisiyatifler

Yapılacak iki oturumda İstanbul’da yaşayan ve çalışan proje girişimcileri, akademisyenler ve sanatçılar inisiyatif ve çalışmalarını sunacaklar. Neden, nasıl başladılar, karşılaştıkları zorluklar neler(di), bakış açıları ve ilham kaynakları neler?

Her sunumun ardından katılımcılarla söyleşi yapılacak, sunumlar İngilizce olacaktır.

Corner Pro, SALT Galata ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Professional Encounters : artists and initiatives from Istanbul

During 2 sessions, project initiators, academics and artists living and working in Istanbul will present their initiatives and works. Why did they start, how, what are the difficulties they encounter(ed), what are their perspectives, their inspirations.

All presentations will be followed by a discussion with the participants.  The presentations will be in held in English.

Corner Pro is hosted by SALT Galata.