8 Mayıs Salı / 8 May Tuesday

11.00
Mimar Sinan University of Fine Arts Bomonti Campus,
Department of Contemporary Dance, Şebnem Selışık Aksan Theater

Bu atölye Bouchra’nın ve kumpanyasındaki sanatçıların pratiği üzerine bir derinleşme olarak tasarlanmıştır. Bouchra Ouizguen Ha! ve diğer gösterileri için sadece kadın sanatçılarla çalışır çünkü ünlü Faslı sanatçılar Aïtas ve Laabates’ı Fas’ta bulunabilecek en köklü ve özgür performans sanatçıları olarak görür. Onlar hem kadim bir sanatın varisleri hem de zamansız sanatçılar olarak onun kumpanyasını oluşturmuş, yıllardır çalışmalarının ilhamı ve taşıyıcısı olmuşlardır. Deneyim, kültür ve bilgi aktarımı sorusu, ses, ritim ve dans ifadeleri üzerine ortak bir düşünce sürecinin temeli olacaktır.Atölye ritmik bir yolculuk, ötekiyle yüzleşmek için derinleşme, dikkat, polifoni, sessizlik, mekân ve ses üzerine bir çalışma ile koreograf ve kumpanya dansçılarının sıklıkla kullandıkları çeşitli ısınma egzersizleri içerecektir.  

Katılımcı sayısı: 30

*Bu atölye sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı öğrencilerine açıktır.

This workshop is conceived as an immersion in Bouchra’s practice along with the artists of her company. Bouchra Ouizguen only works with women artists for Ha! or for other shows because she sees Aïtas and Laabates – Moroccan Popular artists – as the most rooted and free performing artists one could find in Morocco. Being both inheritors of an ancestral art and artists out of time, they have composed her company, inspired and carried her work for many years. The question of transmission of experiences, cultures and knowledges will be the base of a common reflection on expressions of voice, rhythm and dance.

The workshop proposes a rhythmical journey, an immersion to encounter the other, a work on attention, polyphony, silence, space and voice as well as a practice of different warming-up exercises that the choreographer and the company dancers usually do.

Number of participants: 30

*This workshop is only open to the students of Mimar Sinan Fine Arts University Dance Department.