6 Ekim, Perşembe / 6th Oct, Thursday

20.00
Fransız Kültür Merkezi*

Artık varolmayan bir geçmişi aramıyorum ya da anılar olmadan bir gelecek yaratmaya çalışmıyorum. Suriyeli bedenin mirası beni ilgilendiren; devrimler, savaşlar, göçler, ideolojiler, kısa özgürlük anlarında insanı görünür kılmak. Suriyeli kimliğinin sosyal ve siyasi gerçekliğinin nasıl evrildiğine bakıyorum.

 Online bilet için: http://www.biletiva.com/event/G3444

 NOT: Bu etkinlik için kapıda bilet satışı gerçekleşmeyecektir. Bilet ya da rezervasyon olmadan Fransız Kültür Merkezine giriş mümkün olmayacaktır. Rezervasyon için 6 Ekim 15.30’a kadar info@acornerintheworld.com adresine yapılabilir.

Biletler, ayni zamanda Klemuri Restaurant veArthereistanbul‘dan alınabilir. Bilet alırken gösteriye gelecek kişinin ismini vermeyi unutmamanızı ve kimliğinizi yanınızda bulundurmanızı rica ederiz.

Süre: 30 dak.
Koreografi: Mithkal Alzghair
Performans:  Mithkal Alzghair
Dramaturjik Destek: Thibaut Kaiser
Çevirmenler: Rami Farah, Shamil Taskin, Mithkal Alzghair

Ortak yapımcılar: Godsbanen – Aarhus (Danemark)/
Musée de la Danse-CCN de Rennes et de Bretagne / t
he foundation AFAC / Les Treize Arches-Scène conventionnée de Brive

Centre National de la Danse – Pantin, France, Studio Le Regard du Cygne, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France’in desteğiyle

Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle

Without seeking to find a past that is not exist anymore, or to invent a future without memories, I am interested in the heritage of the Syrian body, making visible the human in this complex context of revolutions, migrations, wars, ideologies rising and breaths of freedom. I try to understand the impregnation and contagion process of the social and political reality the Syrian identity has been built.

For online tickets: http://www.biletiva.com/event/G3444

NOTICE: For this specific event, no tickets will be sold at the door. It is not possible to enter  Fransız Kültür Merkezi without tickets or reservation. For reservation, please write to info@acornerintheworld.com ( until 15.30/ 6th of October)

You can also buy tickets from Klemuri Restaurant veArthereistanbul. Please do not forget to give your full name while buying your ticket and  bring your identity card to enter the venue.

Duration: 30 min.
Choreography: Mithkal Alzghair
Performance:  Mithkal Alzghair
Dramaturgical Advice: Thibaut Kaiser
(Solo+trio) Interpreters: Rami Farah, Shamil Taskin, Mithkal Alzghair

Co-produced by: Godsbanen – Aarhus (Danemark)/Musée de la Danse-CCN de Rennes et de Bretagne / the foundation AFAC / Les Treize Arches-Scène conventionnée de Brive

With the support of Centre National de la Danse – Pantin, France, Studio Le Regard du Cygne, Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France

In collaboration with Institut Français à İstanbul

MITHKAL ALZGHAIR

Mithkal Alzghair, Suriyeli koreograf ve dansçı. Eğitimini Suriye’de (Yüksek Drama Enstitüsü, Şam’da klasik ve modern dans) ve Fransa’da (Koreografi Yüksek Lisansı “ex.er.ce”, Montpellier Languedoc -Roussillon Koreografi Merkezi) tamamladı. Eserleri Suriye (Ulusal Tiyatro, Şam), Lübnan (D-CAF 2016, Uluslararası Çağdaş Dans Platformu – Beyrut, Suriye Özel Programı), Danimarka (Godsbanen – Aarhus), Fransa (Théâtre de la Cité Internationale, CCNMLR, CND, klap maison pour la danse, Regard du Cygne) ve İtalya’da (Bolonya) sergilendi. Alzghair ayrıca İsveç (Marie Brolin – Tani), Danimarka (May Svalholm) ve Fransa’da (Xavier Le Roy and Christophe Wavelet) çeşitli koreograflarla dansçı olarak çalıştı. Son olarak In-Occula isimli İtalyan tiyatro grubunun CRACK projesinde yer aldı. 


Mithkal Alzghair is a Syrian choreographer and dancer. He studied between the East (Higher Institute of Dramatic Art in Damascus, Syria, with a specialization in classical and modern dance) and the West (master of choreographic studies “ex.er.ce” at the Centre chorégraphique National de Montpellier Languedoc -Roussillon, France). His works have been shown in Syria (National Theatre – Damascus), Lebanon (D-CAF 2016 Syrian focus in Beirut, International Platform of Contemporary Dance – Beirut), Denmark (Godsbanen – Aarhus), France (Théâtre de la Cité Internationale, CCNMLR, CND, klap maison pour la danse, Regard du Cygne) and Italy (Bologna). Alzghair has also performed as a dancer with different choreographers in Sweden (Marie Brolin- Tani), Denmark (May Svalholm) and France (Xavier Le Roy and Christophe Wavelet). He recently collaborated with the Italian theater company In-Occula, for the European project CRACK.