Bouchra OuizguenFas Morocco

7 Mayıs Pazartesi/ 7 May Monday

20.30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi,
Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Şebnem Selışık Aksan Sahnesi
50 TL / 30 TL

Mevleviliğin kurucusu, büyük İranlı şair ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’nin şiirinden esinlenen Ha! deliliği ele alıyor. Ama hangi delilik? Dahi mi yoksa bilge mi? Sıradan mı yoksa kana susamış mı? Yalnızlaştırıcı mı yoksa özgürleştirici mi? Aşık mı çaresiz mi? Hezeyanlı mı yoksa hissiz mi? Arap kültüründe delilerin toplumda bir yeri vardır. Onları sınıflandıran kelimeler de önerilen tedaviler kadar çoktur: mesela şarkı söylemek, dans etmek ve mistik ritüeller, trans ya da şamanizm. Bouchra Ouizguen Fas topraklarında, herkesin kendi bedensel ve ruhsal takıntılarıyla sahip olduğu ilişkiyi araştırdığı bir yolculuğa çıkıyor. Çalışmasını şarkı, beden ve dil alanında, dağlarda, okullarda, barlarda ve hatta çölde tanıştığı insanlar aracılığıyla derinleştirmeye ve başkalarını tanımaya çalışıyor: bizi korkutanlar ve itenler, herkese ve hatta kendine bile yabancı olanlar, sessizlikleri bizi rahatsız eden ve sessizlikleri bize konuşanlar, seslerinden delilikleri belli olan o yabancılar, bedenlerinin eğilmesiyle zayıf bir ruh ya da sıkışmış bir kalp görülenler, varlıklarının yoğunluğuyla akıntıya karşı yaşanmış bir yaşamı açığa vuran o erkek ve kadınlar.

Yapımcı
Compagnie O // Coproductions Festival Montpellier Danse 2012, Les Spectacles Vivants – Centre Pompidou, KUNSTENFESTIVALDESARTS, Fabbrica Europa, Institut Français – Ministère des affaires étrangers et européennes (Paris) // Accueil Studio Institut Français de Marrakech, Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, Institut Français de Tétouan

 Destekleyen programme Afrique et Caraïbes en création de l’Institut Français

Sanat Yönetmeni ve Koreograf
Bouchra Ouizguen

Dansçılar-Şarkıcılar
Kabboura Aït Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen

Işık
Bouchra Ouizguen

Araştırmacı
Otman El Mernissi

Taking inspiration from the poetry of Jalal ad-Din Rumi, the great Persian poet and Sufi mystic who founded the order of the Whirling Dervishes, Ha! explores madness. But which madness? Genius, or wise? Ordinary, or bloodthirsty? Isolating, or liberating? Adoring, or despairing? Delirious, or unfeeling? In Arab culture, madmen have their place in society. The words to categorize them are as numerous as the remedies – singing, dancing and mystical rituals, trance or shamanism. Bouchra Ouizguen has left on a journey through Morocco to delve into the relationship that everyone maintains, body and soul, with their obsessions. She attempts to deepen her work in song, body and language through the people that she meets, in the mountains, schools, bars or even in the desert, and learning about others; those who frighten us and those who repel us; those who are strangers to all and even themselves; those whose silence troubles us and those whose silence reveals to us; those alien people whose voices reveal cracked beings; those whose bodies bend to reveal a weak soul or a pinched heart; those men and women who, by the intensity of their presence, show us a life lived against the current.

Producer
Compagnie O // Coproductions Festival Montpellier Danse 2012, Les Spectacles Vivants – Centre Pompidou, KUNSTENFESTIVALDESARTS, Fabbrica Europa, Institut Français – Ministère des affaires étrangers et européennes (Paris) // Accueil Studio Institut Français de Marrakech, Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, Institut Français de Tétouan 

Supporters programme Afrique et Caraïbes en création de l’Institut Français

Artistic Director and Choreographer
Bouchra Ouizguen

Dancer-Singers
Kabboura Aït Hmad, Fatéma El Hanna, Halima Sahmoud, Fatna Ibn El Khatyb, Bouchra Ouizguen

Lights
Bouchra Ouizguen

Researcher
Otman El Mernissi

Faslı dansçı ve koreograf Bouchra Ouizguen 1980 yılında Ouarzazate’de doğdu. Halen Marakeş’te yaşamakta, 1998 yılından beri burada yerel dans sahnesinin gelişimi için çalışmaktadır. Kendi kendini eğitmiş bir kadın ve 16 yaşından beri dans etmekte olan Bouchra Ouizguen Ana Ounta ve Mort et moi gibi ilk deneysel eserlerini sinema, edebiyat ve müziğe duyduğu ilgiden ilhamla yarattı.

2002 yılında Anania association’ın kurucuları arasında yer aldı ve kendi kumpanyası O’yu kurmadan önce Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz ve Alain Buffard gibi isimlerle çalıştı. Ülkesinde toplumsal konular, görsel sanatlar ve popüler sanat alanlarındaki kaygıları çalışmalarını besledi. Ses, performans ve video üzerine yaptığı çalışmalardan pek çok biçim doğdu. Aïta şarkı ve danslı kabare geleneğinden üç sanatçı ile aynı sahneyi paylaştığı özgürleştirici eseri Madame Plaza ile 2010 yılında Fransa Dramatik Yazar ve Besteciler Cemiyeti (SACD) Yeni Koreografik Yetenek Ödülü ve tiyatro, müzik ve dans eleştirmenleri meslek örgütünden Jüri Özel Ödülü aldı. 2011 yılında Avignon Festivali’nin “Sujets à Vif” kategorisi için Alain Buffard ile birlikte solo performansı Voyage Cola’yı hazırladı. 2012 yılında “Festival Montpellier Danse” için HA!’yı hazırladı ve Paris’te “Centre Georges Pompidou”da sahneledi. Bu eser ilk kez 2014 Marakeş Bienali’nde sunulan Corbeaux adlı performansa ilham verdi. 2015 yılında “Festival Montpellier Danse” ve “Festival d’Automne”de Ottof adlı eserini sundu. 2017’de Norveç Ulusal Çağdaş Dans Kumpanyası “Carte Blanche” dansçıları için Jerada adlı eseri hazırladı.

Bouchra Ouizguen is a Moroccan dancer and choreographer born in 1980 in Ouarzazate. She currently lives and works in Marrakech where she has been committed to developing the local dance scene since 1998. As a self-taught woman and a dancer since she was 16, she created her first experimental pieces such as Ana Ounta or Mort et moi which were inspired by her interests in cinema, literature, music…

She co-founded the Anania association in 2002 and worked namely with  Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz, Alain Buffard before she founded her own company, O. Her concerns about society, visual arts and popular arts in her country nourish her work. Multiple forms emerge from her work on sound, performance and video. In 2010 she received the New Choreographic Talent award from France’s Society of Dramatic Authors and Composers (SACD) and the Jury’s special award from the professional trade union of theatre, music and dance critics for her liberating Madame Plaza, where she shared the stage with three artists from the Aïta cabaret tradition of singing and dancing. In 2011 she co-created the solo performance Voyage Cola with choreographer Alain Buffard for the Avignon Festival’s « Sujets à Vif ».In 2012, she created HA ! for the « Festival Montpellier Danse » and performed it at « Centre Georges Pompidou » in Paris. This piece inspired the performance Corbeaux presented for the first time at the Marrakech Biennal in 2014. In 2015, she presented Ottof at the « Festival Montpellier Danse » and the « Festival d’Automne ». In 2017, she created Jerada for the dancers of “Carte Blanche”, the Norwegian National Company of Contemporary