10-13 Mayıs / 6-13 May 

17.00
bomontiada AVLU
Ücretsiz / Free

Hareket Atölyesi Topluluğu’ndan A Corner in the World festivali için taze taze: el yapımı yaşama deneyimleri: iyi kızmak, şefkatle dokunmak, yerinde eleştirmek, kahkahalar atmak, irkilmek, dikkatini çekmek, sessizce bakmak, şaşırmak, ruhu beslemek, bedeni ısıtmak, zihni yenilemek ve daha bir çok şey için el ele oyuna dalmak, oyun olmak, el-alem ne der demeden yaban-cı olana yaklaşmak, tanışmak, tanık olmak için el ele vermek, elden ele vermek, elinin hamuruyla vermek…el yapımı yaşama deneyimleri: birbirimize küçük hediyeler.

Freshly done from Movement Atelier for A Corner in the World Festival: Hand-made life experiences: getting angry well, touching with compassion, criticizing properly, laughter, being startled, attracting attention, looking in silence, being surprised, feeding the soul, warming the body, renewing the mind and diving into the play hand in hand for much more, being the play, approaching the strange-r without worrying about what people would say, meeting, collaborating to witness, passing on, giving like a woman… hand made life experiences: small gifts to each other.

Tasarım/Dramaturji/Performans
Design/Dramaturgy/Performance
Hareket Atölyesi Topluluğu
Movement Atelier

Hareket Atölyesi Topluluğu
Movement Atelier Company
Deniz Yamanus, Ece Ulutan Yüceil, Gizem Soysaldı, Gülsu Okay, Leyla Okan, Nilgün Büyükgökçesu, Sibel Günsür, Zeynep Günsür Yüceil

Hareket Atölyesi, Zeynep Günsür tarafından 1999 yılının Kasım ayında kurulduğundan beri farklı yaşlardan ve altyapılardan gelen kişilerin her türlü bedenle, farklı disiplinler içinde araştırma çalışmaları yaptıkları bir atölye topluluğudur. Araştırmaların merkezinde bedenler ve hareket olsa da; insana ait her türlü ifade üzerine odaklanan bu çalışmalar, mekan/mimari-ses/müzik-hareket/dans-metin/edebiyat-film/medya alanlarının karşılaşmasından da yararlanır. Hareket Atölyesi Topluluğu, ihtiyaçtan doğan kullanımlar, ihtiyaçtan doğan sanat üzerine düşünüyor ve üretmeye devam ediyor. Atölye’nin bir diğer amacı; katılan herkes için farklı yaratıcı alanlar oluşturabilme niyetidir.  Dolayısıyla her beden kendi araştırma süreci içindedir ama bunu ortak bir alanda paylaşır.

Movement Atelier has been formed by Zeynep Günsür in Nov.1999. It is a performing company continuously working with people from different backgrounds and with different bodies from ranging ages. The projects concentrating on the body and its expressions use different disciplines. The encounter of space-architecture/ sound-music/ movement- dance/text- literature/ film-media is experimented in various levels. These projects primarily focus on body’s own history and memory. In a way, mental openings and conduct comes before the physical. The atelier continues to dwell into the need of creation in the field of performing arts.