11 Ekim, Salı / 11st Oct, Tuesday

18.30
Abud Efendi Konağı (Yücel Kültür Vakfı)

İstanbul burası. İşgal edilmemek, işgal etmemek, neleri, ne kadar işgal ettiğimiz ve nelerin, ne kadar bizi işgal ettiğini aramak, kendimizi sürekli aramak zorunluluğu ile yerli ve evrensel temel yapıları, temel anıları, temel rahatsızlık ve itirafları, karmaşaları, özel ayrıntılar üzerinden yapılandırarak ilerliyoruz. Takip ettiğimiz programın ilk bölümlerindeki çalışmalarda çıkardığımız malzemeleri, bunların üretim geçmişini-kendi anılarımızı ve geçmişimizi de içine koyarak işlediğimizde, sürecimizin izleyecek insanla yapılan deneyin bir sunumu ortaya çıkıyor.

Süre: 40 dak.

Yücel Kültür Vakfı’nın mekan desteğiyle

Online bilet için: http://www.biletiva.com/event/G3453 

*bir S.C.U.M. tatbikatı ve İşgal-Laboratuar Sunumu, tek biletle ard arda izlenebilir. 

Tasarım ve Yönetim: Selim Yalçın
Performans: Derya Günaydın, Hazal Uprak
İşgal Laboratuar Ekibi: Derya Günaydın, Hazal Uprak, Dilay Taşkaya

This is Istanbul. Not to invade or be invaded, searching for how much we did so and for how long and how much have we been invaded, a constant essentiality to search for ourselves, basic structures of local and universal, deepest memories, confessions and disturbances, complicities are all based in the work on specific details. The course we follow has brought us some material which we have processed with both our personal memories and our past together about creating the material and we have a presentation to be an experiment with audience.

Duration: 40 min.

With the  venue support of Yücel Kültür Vakfı

For online tickets: http://www.biletiva.com/event/G3453

*a trial on S.C.U.M. and Invasion Laboratory Presentation will be performed consecutively and require one single ticket. 

Concept and Direction: Selim Yalçın
Performers: Derya Günaydın, Hazal Uprak
Occupation Lab Team: Derya Günaydın, Hazal Uprak, Dilay Taşkaya

SELİM CAN YALÇIN

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2002’den itibaren İ.B.B.Şehir Tiyatroları ve çeşitli diğer tiyatrolarda değişik görevlerde çalışmıştır. 2013’den itibaren bağımsız, ticari olmayan bir tiyatro-hareket-dans laboratuarı kurmuştur ve ilk aşaması İşgal Laboratuarı olan bu çalışma devam etmektedir.

Graduated from Yeditepe University Theater Arts Dept. Since 2002, he has been working as an actor, composer, director, co-director, translator, at İstanbul Municipal City Theater and other theaters. In 2013 he founded a non-commercial, independent theater-movement-dance laboratory whose first stage work consists of the Invasion Laboratory.