Nacera BelazaCezayir Fransa Algeria France

11 Mayıs Cuma / 11 May Friday

20.30
Mimar Sinan University of Fine Arts Bomonti Campus,
Department of Contemporary Dance, Şebnem Selışık Aksan Theater
50 TL / 30 TL

“Yazının kalıcılığını sağlayan şey her bir icracının isteyerek aldığı risktedir. Hem beden hem de zihin pes edip artık herhangi bir sınır tanımayana kadar, bıkmadan usanmadan kendi ihlallerini de içeren katı bir biçim oluşturma yetisi. Bu sonsuz boyun eğme ve koy verme karışımı, ancak kurtulunması gereken alışılmış prosedürleri tespit edip ortadan kaldırmak için bedene ve zihne bir dizi kural katı uygulandığında mümkündür. Ancak o zaman kişinin kendinden kaçmak için izleyebileceği yolları buluruz ve bu bence tam olarak eserin yerini bulduğu noktadır. İzleyicide bu aşkınlığın bir aksini yaratmak için icracının bu dramatik gerilimin sürekli farkında olması gerekir ki bu gerilim yavaş yavaş kişinin kendi kenarlarında olduğu hissini, kontrolün ötesinde olanı anlama hissini verir. Bu hassas dengeyi korumak icracının kendi içinde neler olup bittiğine, ama en çok da dışarıda olanlara hassasiyetini en yüksek noktaya çıkarır. Performanstan faydalanarak etrafımızla kaybettiğimiz bağları yeniden ören yenilenmiş bir farkındalık. Ancak o zaman, belirsiz bir süre için bu ipin* üstünde yürürken, bilmekten vazgeçmeyi kabul ederiz.” Nacera Belaza

* Sur Le Fil kelime anlamıyla “ip üstünde” demektir.

Destekleyenler
Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; Spedidam

Institut Français İstanbul desteğiyle

Koreograf
Nacera Belaza

İcracılar
Nacera Belaza, Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Dalila Belaza

Ses ve ışık tasarımı
Nacera Belaza

Teknisyen
Christophe Renaud
Yapımcı
Compagnie Nacera Belaza
Ortak yapımcı
Festival Montpellier Danse ; La Villette Paris – sanatçı rezidansı 2015 ; CCN de Tours /Direction Thomas Lebrun ; Le Centre National de la Danse – Pantin (yaratım rezidansı) ; Moussem ; Collectif 12, Mantes la Jolie, DRAC Ile de France – rezidans fonu desteği ile; Bozar – Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt.

‘’What allows the writing to endure is to be found within each performer’s willingly taken risk. Its capacity to relentlessly summon a rigorous form, including their own infringements, until both body and mind give up and no longer represent a limit. This blend of infinite submission and abandon is possible only when a series of rules have rigorously been applied to both body and mind, to identify the usual procedures, which need to be discarded. Only then can we find the paths through which one can escape oneself – this being the exact point where, in my view, a piece finds its stake. To create an echo of this transcendence in the viewer, the performer must constantly be aware of this dramatic tension which slowly provides the sensation of being on the edge of one’s self, of grasping what is beyond control. Maintaining this precise balance heightens the performer’s sensitivity to the utmost, regarding what is happening inside him or her, but mostly what is happening outside. A renewed awareness, which weaves afresh the lost ties with what surrounds us – for the benefit of the performance. Only then, balancing on this thread*, for an indefinite time, do we agree to give up knowing.” Nacera Belaza

* Sur Le Fil could literally be translated as ‘’on the thread”

Supporters: Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; Spedidam

With the support of Institut Français İstanbul

Choreography
Nacera Belaza

Performers
Nacera Belaza, Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, Dalila Belaza

Sound and light design
Nacera Belaza

Technician
Christophe Renaud
Producer
Compagnie Nacera Belaza
Co-producer
Festival Montpellier Danse ; La Villette Paris – sanatçı rezidansı 2015 ; CCN de Tours /Direction Thomas Lebrun ; Le Centre National de la Danse – Pantin (yaratım rezidansı) ; Moussem ; Collectif 12, Mantes la Jolie, DRAC Ile de France – rezidans fonu desteği ile; Bozar – Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt.

Cezayir doğumlu Nacera Belaza 5 yaşından beri Fransa’da yaşamaktadır. Université de Reims’de modern edebiyat eğitimi aldıktan sonra 1989 yılında kendi dans grubunu kurmuştur. Ocak 2015’te Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı’na layık görülmüştür. Dansa alaylı bir yorumcu olarak başlar ve içsel gelişiminden, beden, mekan ve içindeki boşluğa karşı duyarlı bir farkındalıktan yola çıkan bir koreografi geliştirir.  Onun yolu bir arayışa benzer ve dansçı ile izleyici arasında, sahnenin sınırsızlığına açık, doğrudan bağın geliştirilmesine yönelir. Eserlerinin her bir ögesi –ışık, mekan, zaman, beden- sahnede birbirlerine cevap verir ve kendi tasarımlarını geliştirir. Jest tekrarları, muazzam bir yavaşlık, zamanın dışına doğru esneme: Nacera Belaza’nın eserlerinin hepsi kişinin sakin, derin ve sürekli, “varoluşlarımızın kulakları sağır eden kavgası” ile karışan bir nefesi araştırması gibi, hareketi araştırır.

Born in Algeria, Nacera Belaza has been living in France since the age of five. After her studies in modern literature at the Université de Reims, she has created her own dance company in 1989. In January 2015, she was appointed Knight of the order of Arts and Letters by the French Ministry of Culture. She enters dance as a self-taught interpreter and develops a choreography that originates in an inner progress, a sensible awareness of the body, of space and of the emptiness inside herself. Her path resembles a quest and tends towards the enhancement of the direct bond between the dancer and the spectator, open to the infinite of the stage. Each element of her pieces – light, space, time, body – respond to each other on stage and develop their own designs. The repetition of the gesture, its infinite slowness, the stretching out of time: Nacera Belaza’s pieces all explore the movement as one would explore a calm, a profound and continuous breath, one that would mix with ‘’the deafening row of our existences’’.