2 Mayıs Çarşamba / 2 May  Wednesday

18.30
bomontiada ALT
Sergi Açılışı / Exhibition Opening

Yeşilçam’ın İstanbul sokaklarında on yıllardır bir hayalet dolaşıyor.

Türkiye sinemasında, tek başına sokakta başıboş gezinen kadın karakter yok denecek kadar az. Bu, masum bir eksiklik değil; erkek egemen kamusal alan algısının on yıllardır değişmeyen bir yansıması. Ancak kimi filmlerde kapıdan başını uzatıveriyor, sokağa doğru cesur adımını atıveriyor, yollara düşüveriyor kadınlar. Varlığı inkar edilen, belleklerden silinmeye çalışılan bir gerçeğin geri dönüşü gibi, heyulani heyulani geziniyorlar İstanbul sokaklarında. Kimi zaman, cesurca aştıkları evin duvarları gibi, kameranın sınırlarına, kadrajın dört duvarına da meydan okuyorlar usulca kayıp giderek.

Türkiye sinemasında çok az sayıdaki bu karakterlerin izini süren bu yerleştirme, Türkiye’de kadının kamusal alandaki ve sinemadaki varlığına dair bir keşfe çıkıyor. Erkeklerin serbestçe dolaştıkları sokaklarda kadınların özgürce gezinmesine yönelik ahlaki yargıların altını çiziyor. Bu ahlaki yargıları altüst etmeyi, ‘sürtük’ü olumsuz değer yargılarından arındırmayı ve onu yeniden sahiplenmeyi hedefliyor. Canının istediği, gönlünün çektiği yerlerde dolaşan sürtüklerle bir yoldaşlık hayal ediyor. Bu heyulani sürtüklerle karşılaşıp onlarla birlikte, onların sağında, solunda, arkasında yürümek isteyenlere…

A spectre is haunting the Istanbul streets in Turkish cinema for decades.

In Turkish cinema, the figure of the flâneuse – a woman idly wandering the urban streets – is virtually absent. This absence is hardly an innocent coincidence, but the symptom of an entrenched conception of the public space as being predominantly a male realm. However, in some films, women characters suddenly take a brave step across the threshold and set out to walk the streets. Just like a spectre that returns from the past to take revenge and uncover hidden crimes, they come to haunt the present, they come to haunt the city streets, they come to haunt the silver screen. They are indomitable, uncontainable, footloose; they mostly transgress the borders of the cinematographic frame, just like the borders of the domestic space.

Tracing the steps of these spectral flâneuses, this installation explores women’s presence in the public space and in the cinema of Turkey. It underlines the moral judgements imposed on ambulant women, who enjoy wandering freely and idly on the streets – a pleasure granted generously to men. It aims to subvert these judgements, detach the word ‘streetwalker’ from all negative connotations, and embrace these women characters. It encourages a ‘wandering comradeship’ with these footloose drifters. It creates an environment where visitors can step in, encounter, walk with, or follow the steps of these spectral flâneuses.

Gözde Onaran

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji lisansının ardından, New York Üniversitesi (NYU) Medya Ekolojisi ve Film Yapımı bölümünde yüksek lisansını ve Amsterdam School for Cultural Analysis’de (ASCA) feminist sinema kuramı üzerine doktorasını tamamladı. Akademik kariyeri dahilinde Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümlerinde görsel kültür ve görsel okur yazarlık üzerine dersler verdi. Altyazı Aylık Sinema Dergisinin yayın kurulunda yer alan Onaran’ın kısa film ve belgeselleri bulunmakta. 2010 yılında ALAN İstanbul’da Aslı Biçer’den aldığı derslerle resim yapmaya başlayan Onaran, 2014 yılında, New York’taki School of Visual Arts’ın (SVA) konuk sanatçı programına burslu olarak katıldı.

https://www.behance.net/gozdeonaran

Onaran is painter, scholar, and filmmaker. She received a BA in Psychology from Boğaziçi Univeristy, an MA in Media Ecology and Filmmaking from New York University (NYU), and a PhD in feminist film studies from Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). She has been teaching courses on visual culture as part of her academic career. As a filmmaker she has short essay films, which were screened at various international film festivals. She started painting in 2010 with lessons by Aslı Biçer at ALAN Istanbul. In 2014 she was accepted to the summer residency program of the School of Visual Arts in New York with a scholarship.

https://www.behance.net/gozdeonaran

Aslı Özgen-Tuncer

Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra, Ortadoğulu kadın sanatçılara odaklandığı teziyle Eleştirel Teori alanında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Altyazı Aylık Sinema Dergisi için eleştiri yazmaya başladı. Bianet, Toplumsal Tarih, Evrensel Kültür gibi çeşitli süreli yayınlarda sinema yazıları yayınlandı. Akademik çalışmaları hakemli dergilerde ve derleme kitaplarda yer buldu. 2011 yılında Amsterdam School for Cultural Analysis’de (ASCA) sinema ve felsefe alanında doktora çalışmalarına başladı. Çeşitli kurumlarda sinema dersleri ve seminerler veren Aslı Özgen Tuncer, 2014 yılından beri Altyazı’nın yayın kurulu üyesidir. Sinema tarihine ve kuramına feminist yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmaktadır.

Aslı Özgen-Tuncer

After receiving her BA in English Literature, she completed her MA in Critical Theory with a dissertation focusing on Middle Eastern contemporary women artists. A widely published film-critic, Ozgen-Tuncer is currently completing her doctoral dissertation on film theory and historiography at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). She has been a member of the editorial board of Altyazı Monthly Cinema Magazine since 2014.