Nancy NaousLübnan Fransa Lebanon France

3 Mayıs  Perşembe/ 3 May Thursday

20.30
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi,
Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Şebnem Selışık Aksan Sahnesi
50 TL / 30 TL

Bir adam “doğru yolda” değilse, babası onun için dua eder. “Tanrım, biliyorsun oğlumu eğitmeye çalıştım. Ama başaramadım. Tanrım, onu benim için sen eğit.” Doğumundan itibaren erkek çocuk hürmet görür, yüceltilir ve övülür. Erken yaşlarından itibaren küçük bedeni hem dini hem siyasi hem de toplumsal yönden çok büyük bir yük taşır. Maskülen erk ile çevrelenen çocuk beynine kazınan ideallere ulaşma arzusuyla büyür: verimli, dimdik, nüfuz eden, hükmeden, fetheden.

Fa’addebhou li  aynı anda hem çok tutucu, hem tarihsel, kalıtsal ve güven verici bir kesinliğe sahip, ama aynı zamanda da açık, yaratıcı, onu hem yücelten hem de korkutan bir özgürlüğe tutkun olan erkek bedeni kavramını inceliyor. Bu beden çelişkilerle şekillenmiş ve çok büyük komplekslere gömülü.

Yapımcı Cie 4120.CORPS – Ortak yapımcı Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) – Destekleyenler  Théâtre scène nationale, Saint- Nazaire / de la Maison des Métallos, Paris / du Centre National de la Danse, Pantin / Micadanses, Paris / du Ministère de la Culture-Liban / de l’Institut français du Liban / du programme des résidences – Institut Français – Ministère de la Culture et de la Communication / de la Cité Internationale des Arts / ECF (The Step Beyond Travel Grants) / Roberto Cimetta Fund / Compagnia di San Paolo / Mophradat / Hammana Artist House (HAH)

Tasarım, koreografi ve yöneten Nancy Naous / Cie 4120.corps
İcracılar Nadim Bahsoun and Alexandre Paulikevitch
Dramaturji Abdullah Alkafri
Sahne Tasarımı Danışmanı Bissane Al-Charif
Işık ve Sahne Yönetimi Alexandre Vincent
Kostüm Julie Deljehier
Müzik Blue (the Blaze Remix)  Fjord / Hafla Fil Dar (original composition o) by  Hadi Zeidan / Syria by Unders
Fotoğraf Dalia Naous

Institut Français İstanbul desteğiyle

When a man is not “on the right track”, his father prays for him. “Dear God, you know that I have tried to educate my son. But I have failed. Dear God, train him up for me”. From his birth, the male child is highly esteemed, exalted and glorified. From his earliest years his little body carries an enormous charge, at once religious, political and social. Surrounded by masculine power, he grows up aspiring to ideas that have been drummed into him: efficient, erectile, penetrating, dominant, conquering.

Fa’addebhou li interrogates the notion of the male body, at once so conservative, so linked to history, coupled with inherited, reassuring certitudes, and yet so open, inventive, enamoured of a freedom which exalts it and terrifies it. It is shaped by contradictions and steeped in massive Insecurities.

Producer Cie 4120.CORPS –  Co-producer Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) – Supporters Théâtre scène nationale, Saint- Nazaire / de la Maison des Métallos, Paris / du Centre National de la Danse, Pantin / Micadanses, Paris / du Ministère de la Culture-Liban / de l’Institut français du Liban / du programme des résidences – Institut Français – Ministère de la Culture et de la Communication / de la Cité Internationale des Arts / ECF (The Step Beyond Travel Grants) / Roberto Cimetta Fund / Compagnia di San Paolo / Mophradat / Hammana Artist House (HAH)

Conception, choreography and direction Nancy Naous / Cie 4120.corps
Performers Nadim Bahsoun and Alexandre Paulikevitch
Dramaturgy Abdullah Alkafri
Advice Bissane Al-Charif
Lights and stage managing Alexandre Vincent
Costumes Julie Deljehier
Music Blue (the Blaze Remix)  Fjord / Hafla Fil Dar (original composition o) by  Hadi Zeidan / Syria by Unders
Photography Dalia Naous

With the support of Institut Français İstanbul 

Nancy Naous Beyrut’ta çeşitli Lübnanlı ve yabancı öğretmenler ve koreograflardan aldığı klasik, caz, Dabkeh ve çağdaş dans eğitimlerinin ardından kendisini geliştirmek için tiyatro ile dans arasında gidip gelen çağdaş dans alanına yoğunlaşmayı seçmiştir. Önce Roueida Al Ghali Horning yönetimindeki Lübnanlı fiziksel tiyatro grubu Studio 11 ile çalışmıştır. Tiyatro yüksek lisansını tamamladıktan sonra Paris’te Tiyatro Sanatları Yüksek Lisansı ve fiziksel ifade diploması almıştır. Sık sık iş üretmek ve atölyeler yapmak için Beyrut ve Paris arasında seyahat etmeye devam etti. Ardından kendi çağdaş dans grubu 4120.CORPS’u kurdu (4120 km Beyrut ile Paris arasındaki mesafe). Nancy yaratımlarıyla “şiddet”in (toplumsal, siyasi ve dini) bedenimizdeki yankılarını araştırmaya devam ediyor. 4120.corps’un çalışmaları tiyatro ve çağdaş dans alanlarını içi içe geçirirken geleneksel dans ve jestleri de araştırıyor.

After studies in classical, jazz, Dabkeh and contemporary dance, with a variety of Lebanese and foreign teachers and choreographers in Beirut, Nancy Naous chose to concentrate on contemporary dance in order to develop her work, which moves between theatre and dance. She first worked with a Lebanese physical theatre company, “Studio 11”, under the direction of Roueida Al Ghali Horning. After completing her Masters in theatre, she obtained a Masters in Theatre Arts and a diploma in physical expression in Paris. She continued to travel frequently between Beirut and Paris to conduct workshops and create work. Then Nancy set up her own contemporary dance company 4120.CORPS (4120 is the number of kilometres between Beirut and Paris). Through her creations, Nancy continues to explore the resonances of “violence” (social, political and religious) in our bodies. The work of 4120.corps weaves together theatre and contemporary dance. It explores traditional dances and gestures.