Astrit İsmaili Kosova Kosovo

9-10 Mayıs / 9-10 May

20.30
bomontiada 4th floor
English / Turkish (surtitles)
40 TL / 25 TL

UNIKAT görüntü ile ses arasındaki ilişkiler üzerine iki yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu süreçte şarkı, nefes ve ıslık ile üretilen insan sesinin savunmasızlığını ve duygusallığını açığa çıkartmakla ilgilendim. Araştırmanın başlangıç noktası 1999 yılında Kosova’da yaşanan savaşın öncesi ve sonrasına dönmekti. Bu dönemde ben ve kız kardeşim Blerta, bir çocuk pop yıldızları cemiyetine dâhildik. Hikâye anlatma stratejisi olarak spekülatif hikâye uydurma kullanıldığından anlatı tarihsel gerçeklerden kurguya doğru kaydı. Bu performans, kişisel olandan yola çıkan ama izleyici için yeni ve bağımsız yörüngeler üreten “oluş” olasılıklarını araştırıyor.

Etkinlik, Hollanda Kraliyeti desteğiyle ve Das Arts işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

İcra Astrit & Blerta İsmaili
Metin, Müzik Astrit İsmaili
Kostüm Ting Gong
Yapım Das Arts – Master of Theater, Amsterdam

UNIKAT is the result of two years investigation on the relations between image and sound. During the process I was interested to extract the vulnerability and the emotionality that comes from the human voice that is produced by singing, breathing and whistling. The starting point of the research was revisiting the times before and after the 1999 war in Kosovo, where me and my sister Blerta were part of a child pop stars community. Using speculative fabulation as a storytelling strategy the narrative drifted from history facts into fiction. The performance explores the possibilities of ‘becoming’ which rise from the personal but produce new and independent trajectories for the audience.

With the support of Kingdom of Holland and in partnership with Das Arts.

Performance Astrit & Blerta İsmaili
Text, Music Astrit İsmaili
Costumes Ting Gong
Produced by Das Arts – Master of Theater, Amsterdam

Astrit İsmaili (1991, Kosova) çalışmaları görsel sanatlar ve tiyatro arasında kalan bir performans sanatçısı. Çalışmaları aile, cinsiyet, algı ve dönüşüm temaları üzerine kurulu yakın deneyimler. Sanatçı 2016 yılında DasArts – Tiyatro Yüksek Lisansı programını tamamladı. Genç Görsel Sanatçı Ödülü /Yarının Sanatçısı Ödülü (2011), Skena Up Uluslararası Öğrenci Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü (2011) ve Video Fest’te En İyi Video Performans Ödülü (2014) gibi pek çok ödül aldı. Çalışmaları Basel’de SALTS, Amsterdam’da Juliette Jongma, NeuNow Festivali (2017) ve FLAM – Canlı Sanat Forumu Amsterdam (2016)’da gösterildi.

Astrit Ismaili (1991, Kosovo) is a performance artist whose work is situated between visual arts and theatre. Their work is an intimate experience that operates on family themes, gender issues, perception and transformation. In 2016 the artist graduated from the MA-Program at DasArts – Master of Theater in Amsterdam. Ismaili is the recipient of several awards, including Young Visual Artist Award/Artist of Tomorrow Award (2011), Best Director at the Skena Up International Student Festival (2011) and Best Video Performance at Video Fest (2014). They have shown their work at SALTS in Basel, Juliette Jongma in Amsterdam, NeuNow Festival (2017) and FLAM – Forum of Live Art Amsterdam (2016).