30 Eylül - 12 Ekim / 30th Sept - 12th Oct

11.00 - 19.00
Depo

Açılış/Opening: 30 Eylül, Cuma/September,Fri, 18.30

“Unauthorized” Suriyeli yönetmenlerin, sanatçıların ve oyuncuların totaliter bir rejim altında tecrübe etmek zorunda kaldıkları atmosfer ve koşulların yanı sıra fikirlerini ifade edip üretmeye devam etmek için ne gibi yollara girdiklerine odaklanıyor. Bu yolların çoğu halen izinsiz, yasa dışı ve hayli riskli olmaya devam ediyor. Genç yönetmen ve sanatçıların Suriye’deki ayaklanma öncesinde ve sırasında ürettiği işleri festival boyunca takip edebilirsiniz.

Kürasyon: Arthere

Adnan Jetto
Champion- 28min/Soul Mate- 4min/The forgotten cities- 4min/Basil- 25min/Jalila- 22min

Soudade Kaadan
Besieged Bread- Kaf Production- 20min/Two Cities and a Prison- 39min

Meyar al Roumi
Silent Cinema- La Femi- 23min

Mey Sefan and Jens Junker
Cocoon- Syrian Dreams Project- 23min
1- reloaded / Destruction for Beginners/ – 4:30min

Reloading Images Collective
Damascus: Tourists, Artists, Secret Agents adlı kitabın sunumu 

Çeşitli Posterler
Omar Berakdar’ın kişisel fotoğraf arşivinden çeşitli posterler 

Depo ve Anadolu Kültür desteğiyle

“Unauthorized” will focus on the atmosphere and circumstances Syrian directors, artists, and actors had to manoeuvre under a totalitarian regime in order to express their opinions and realize their ideas and works. These mostly remain unauthorized, illegal, and highly risky. Works from before and during the uprising in Syria by varied young directors and artists from Syria will be presented during the festival.

Curation: Arthere 

Adnan Jetto

Champion- 28min/Soul Mate- 4min/The forgotten cities- 4min/Basil- 25min/Jalila- 22min

Soudade Kaadan
Besieged Bread- Kaf Production- 20min/Two Cities and a Prison- 39min

Meyar al Roumi
Silent Cinema- La Femi- 23min

Mey Sefan and Jens Junker
Cocoon- Syrian Dreams Project- 23min
1- reloaded / Destruction for Beginners/ – 4:30min

Reloading Images collective
Damascus:  Display and presentation for the book ‘Tourists, Artists, Secret Agents’

Çeşitli Posterler / Varied posters
Varied posters from the photographic archive of Omar Berakdar

With the support of Anadolu Kültür and Depo

ARTHEREİSTANBUL

Aralık 2014’ten bu yana Kadıköy’de faaliyet gösteren çok amaçlı bir sanat merkezi-stüdyo-kafe. Sadece İstanbul’da değil, Berlin’de, Şam’da ve dünyanın mümkün olan her yerinde etkinlikler yapan arthere’in bir parçası. Değişken ve rastlantısal şartlar altında sanat pratiklerinin ve söylemlerinin gelişmesine odaklanıyor. arthereistanbul’un öncelikli hedefi, şehre yeni gelen Suriyelilere sanatsal pratiklerini devam ettirebilecekleri ve yeni sosyal ve sanatsal ağlar kurabilecekleri bir alan sunmak. Açılışının üzerinden geçen bir yılda arthereistanbul, yerinden edilmiş Suriyeli sanatçılar için bir sığınak olmanın yanında farklı ülkelerden ve disiplinlerden sanatçıların ve diğer profesyonellerin bir araya geldiği açık bir kültürel buluşma alanı haline geldi.

arthereistanbul is a versatile art center and a studio-cum-café founded in December 2014 in Kadiköy, Istanbul. It is part of arthere, a larger project which aims to hold activities not only in Turkey but also in Berlin, Damascus and wherever possible around the world. It focuses on the production of artistic practices and discourses under contingent and erratic circumstances. The primary target of arthereistanbul is to provide a space for Syrian newcomers, responding to their need for a place to continue their artistic practice and (re)create artistic and social networks. A year after its opening, although arthereistanbul continues to function as a shelter for displaced Syrian artists, it has also evolved into a local open cultural hub for the neighbourhood, where artists and other professionals from different disciplines and backgrounds come together.