Pantea Armanfarİran Iran

12 Mayıs Cumartesi / 12 May Saturday

15.00 - 20.30
bomontiada ALT
Persian / Turkish & English (surtitles)
40 TL / 25 TL

Ramin ve Ava yıllardır uzak mesafe ilişkisi yaşamaktadır. Bu tür sanal ilişkiler çağımızda çok görülüyor olsa da gündelik bağlamda bu sanallık ilişkinin doğasını kısıtlamakta ve değiştirmektedir. Ramin ve Ava bu kaçınılmaz değişimden bıkmış bir halde ilişkilerin korumaya çalışmaktadır. Ses ve görüntünün birleştirildiği bu performansta kıtalar arasında sürdürülen bu görsel ilişkiyi gözlemleyebileceksiniz.

Video performans Pantea Armanfar
Ses tasarımı Kasra Pashaei, Parsa Jamshidi
Programcı Parsa Jamshidi

Houra Kadivar’a teşekkürler

Ramin and Ava have been in a long distance relationship for years. Such virtual relationships are a sign of our time, but in an everyday context, being virtual limits and changes the nature of the relationship. Ramin and Ava, frustrated by this inevitable change, try to preserve their relationship. In this performance, through a combination of sound and image, you can observe this pictorial relationship carried out across continents.

Video performance Pantea Armanfar
Sound designers Kasra Pashaei, Parsa Jamshidi
Programmer Parsa Jamshidi

Special thanks Houra Kadivar

Pantea Armanfar, 1992 doğumlu, Tahranlı sanatçı. İlgi alanı eldeki mevcut medyaları karıştırarak yeni hikâye anlatma biçimleri bulmak. Tiyatro, fotoğraf ve film alanlarında denemeler yapıyor.

Pantea Armanfar, born 1992, is an artist based out of Tehran who is mainly interested in the combination of existing media in order to tell stories in new ways. She has experimented in theater, photography and film-making.