9 Ekim, Pazar / 9th Oct, Sunday

17.00
Karaköy Iskelesi/ Pier at Kadiköy
TAK, Hangart, ArthereIstanbul, Kargart

[Köşe] Bucak Kadıköy, Türkiye’den sanatçı ve ekiplerin kısa performanslarını, eserlerini ve diğer etkinlikleri Kadıköy’ün çeşitli mekanlarında izleyiciyle buluşturan bir yürüyüş. Yerel sanatçıları, uluslararası sanat profesyonellerini ve mahallelileri bir araya getirerek festivalin doğum yeri olan Kadıköy’ün sanat mekanlarının canlılığını paylaşıyoruz.

Şehrin bazı bağımsız sanat mekanlarında genç sanatçıları ağırlarken aynı zamanda yerel kurumların sürdürülebilirlik imkanlarına ışık tutmayı hedefliyoruz. Sizi [Köşe] Bucak Kadıköy ile hem Yeldeğirmeni sokaklarında hem de Türkiye sahnelerinde ‘köşenin ardında’ neler olduğuna dair bir keşfe davet ediyoruz! Yürüyüş, 9 Ekim Pazar günü 17.00’de Kadıköy’deki Karaköy İskelesi’nden başlayacak.

Etkinlik ücretsizdir.

Walk Around the Corner is a walk that brings together short works by performing artists and companies from Turkey, international cultural operators, professionals and the neighborhood community of Kadıköy inviting the audiences to experience the vivid independent art scene in one of city’s culturally thriving neighborhoods.

We will walk around the streets of the Yeldeğirmeni neighborhood, visit independent venues, watch short performances here and there and discuss opportunities for sustainability for the local emerging artists and scenes. We invite you to experience what is ‘around the corner’ for the independent performing arts scene in Turkey as well as in the streets of Yeldeğirmeni! The walk will start in front of Karaköy Pier at Kadıköy  at 17.00 on Sunday, October 9th.

The event is free of charge.

S A R K A Ç 

Aslında olacağını bilmemize rağmen en çok şaşırdığımız şey geldi başımıza. Özgür düşünebilme refleksimiz umudun yollarını ararken, döndüğümüz her köşe aynı çıkmaza mı çıkıyor?

We knew this was going to happen, yet it came as a big surprise. As our freethinking reflexes look for ways of hope, does every corner lead to the same dead-end?

Lara Aysal, Sedat Can Güvenç

LARA AYSAL

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’ne ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’na devam etti. Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda oynadı. AA+A isimli performans grubu ile sokak gösterileri yaptı. Barselona’da Laboratorio Escula de Teatro Experimental ve Universitat Autonoma de Barcelona’da Deneysel Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimi aldı. Forum Tiyatro alanında çalışmalarına 2010 yılında başladı.

Lara Aysal studied Acting at Bilkent Univ. and Bahçeşehir Univ. Worked in state and private theaters, made street performances with AA+A Performance Company. Studied Experimental Acting at Laboratorio Escula de Teatro Experimental and Universitat Autonoma de Barcelona. Started her work on Forum Theater in 2010.

SEDAT CAN GÜVENÇ

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 2012 yılından itibaren kurucularından olduğu “Ray Performans Kolektifi” ile yoluna devam etti ve çeşitli tiyatro, performans, forum tiyatro projeleri gerçekleştirdi. Lecoq Pedogojisi ile ilgileniyor, Fiziksel Tiyatro, Maske Oyunculuğu ve Clown üzerine çalışıyor.

Sedat Can Güvenç studied Acting at Bilkent Univ. Worked in Ankara and İstanbul State Theater. Co-founded Ray Performance Collective doing theater, performance and forum theater projects. Working on Lecoq pedagogy, physical theater, mask and clown.

[K Ü Ç Ü K  K A R A B A L I K] 

[küçük kara balık] İranlı yazar Samed Behrengi’nin aynı adlı kısa çocuk hikayesi ile başlamış bir yolculuk. Performans, küçük kara balığın keşfe çıkış/evden ayrılış anını anlamaya çalışacak. Seyirciyi, küçük Alara balığımız rehberliğinde içinde bulunduğumuz göl-dünyanın ardını merak ve hayal ile kurgulamaya davet ediyoruz.

[little black fish] is a journey inspired by Persian author Samed Behrengi’s short children’s story with the same name. The performance piece will focus on the moment of departure, as the audience is invited to wonder what is beyond our pondworld in the guidance of a little Alara fish.

Yönetmen / Director: Pırıltı Onukar
Küçük Balık / Little Fish: Alara Buharalı
Yosun / Seaweed: Berfin Altan
Prodüksiyon Danışmanı / Production Consultant: Menekşe Gül Onukar

PIRILTI ONUKAR

Pırıltı 1994 IIstanbul doğumlu bir palamut. Vassar College felsefe bölümünde duyargalarını uzattı. Pırıltı’nın şu ana kadar yaptığı işler arasında yeni dünyalar ve ekosistemler üzerine iki oyun yönetmenliği ve simbiyotik yaşam modellemesi üzerine protez tasarımı olan coProstheses projesi bulunuyor. Pırıltı şu anda İstanbul ve Foça’da çiftçilik yapıyor; tiyatro ve video art alanında kişisel projelerini besliyor.

Pırıltı is an acorn born in Istanbul in 1994. As a tendril it reached the Vassar College Philosophy department. Pırıltı has been the incubator of two theater experiences on the matters of world building and co­creation, as well as c oProstheses: a symbiotic study and emergence of prosthetics that re­inform human relationships. Pırıltı now is working as a farmer in Istanbul and Foça, incubating personal projects in theater and video art.

BEN Mİ GÖRDÜM KELEBEK OLDUĞUMU,DÜŞÜMDE BEN OLDUĞUNU DÜŞLEYEN KELEBEK Mİ? 

Kişinin varoluşsal süreçlerini bilinç akışına dayanan yazınsal metinler ve beden parçalarının birbiriyle ya da mekanla ilişkisine dayanan hareket araştırmaları aracılığıyla inceleyen proje, metin ve hareket arasında liminal bir alan yaratarak izleyiciyi farklı bilinç durumlarına davet ediyor.

The project examines existential processes through the interaction of stream-ofconsciousness texts and movement analysis of separate body parts, inviting the audience on an experience of various states of consciousness by creating a liminal space between text and movement.

Yönetmen, Performans, Metin / Director, Performer, Text: Şafak Ersözlü
Yönetmen Yardımcısı / Co-director: Bahar Nİhal Ersözlü
Müzik / Music: Onur Duygulu

ŞAFAK ERSÖZLÜ

Şafak Ersözlü, İstanbul’da doğdu; İzmir’de büyüdü. Lisans eğitimi sırasında bir sezon Prag Duncan Center’da misafir öğrenci statüsünde eğitim alan sanatçı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Alanı’ndan mezun oldu ve Bahar Nihal Ersözlü ile birlikte budalasultan çağdaş sanat kolektifini kurdu.  Ödenekli ve/veya bağımsız çeşitli topluluklarda ve sinema filmlerinde oyuncu, performansçı, reji-koreografi asistanı olarak çalıştı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine devam ediyor. 

 

Şafak Ersözlü was born in İstanbul and grew up in İzmir. He received his BA in Performing Arts from İstanbul Bilgi University with a semester in Duncan Center Conservatory in Prague specializing in contemporary dance. He created the contemporary arts collective budalasultan with his wife Bahar Nihal Ersözlü. He worked extensively in public and private performing arts institutions as performer and director/choreographer assistant. He currently pursues his MFA in Contemporary Dance in Mimar Sinan Fine Arts University.

V O I C E L E S S

İzleyeceğiniz eser, Türkiye’de kadın ve kadın yaşantısını konu alan ve konuya kadının bakış açısından yaklaşan 4 bölümden oluşan bir çalışmanın 3. bölümüdür. Kadının toplum içinde kendine ait bir yer edinebilmek amacıyla kendi düşüncelerini oluşturmak ve bunları dışarıya vurabilmek için olan konuşma çabasını, bu isteğin kocası tarafından bastırılmasını izleyeceksiniz.

You will watch the third scene of a performance consisting of four scenes which is about women and the life of women in Turkey from a woman’s point of view. It concentrates on the efforts of a woman to form her own thoughts and her struggle to speak out to express these thoughts, to be a part of the society, while being repressed by her husband.

Dansçılar / Dancers: Naz Göktan, Alper Çankaya
Koreograf / Choreography: Deniz Atlı

 

DENİZ ATLI

Deniz Atlı, dansçı ve koreograf, Platform Dans Tiyatrosu’nun kurucusu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde hareket ve dans dersleri veriyor. Kariyerine 4 yaşında ritmik cimnastikle başladı, milli takıma yükseldi, madalyalar kazandı. 2012’den bu yana Tatbikat Sahnesi’nde çalışmanın yanı sıra kendi dans stüdyosunu yürütüyor.

Deniz Atlı is a dancer/choreographer and the artistic director of Platform Dance Theatre. Teaches movement and dance classes at the Theatre Department of Bilkent University. She started her career in rhythmic gymnastics at the age of 4, competed in the national team of Turkey, held national championship titles. Trained extensively in a number of dance techniques, she has been working with Tatbikat Sahnesi Theater since 2012 and runs her own studio.

G Ö R E L İ L İ K  ÜZERİNE VEYA GÖRE/ON RELATIVITY

Etrafımız, görüp dokunabildiğimiz yüzeyler ile çevrili. Bireyin yansıması ile olan ilişkisini konu alan bu performansta, yansıtan yüzeyler kimi zaman başka bir insana, kimi zaman nesneye dönüşmekte. Birey kendi yansımasından nasıl etkilenir? Biz mi yansımamıza bürünürüz, yoksa yansımamız mı bize bürünür? Bürünme aşamalarının hareket araştırmalarıyla deneyimlendiği bu performansta tanıma, maruz kalma ve bürünmeden çıkma sonrası kalan izler sorgulanıyor.

We are surrounded by surfaces that we can see and touch. In this performance that focuses on the relationship of the individual with her/his own reflection, reflecting surfaces are sometimes another individual, sometimes an object. How is the individual influenced by her/his own reflection? Do we transform into our own reflection or does our own reflection transform into us? Experiencing the phases of transformation through movement research, performers question the phases of acknowledgment, exposure and the marks left after the end of transformation.


Koreografi/Choreography: Dila Yumurtacı, Melek Nur Dudu, Merve Uzunosman, Neslihan Koyuncu

DADANS

dadans, dans, sinema ve tiyatro başta olmak üzere farklı disiplinleri bir arada kullanarak yaratımı; tanımların, kalıpların ve kuralların dışında bize özgü olanı yaratmayı amaçlayan bir topluluktur.

dadans is a community which aims for artistic creation, primarily using dance, cinema and theatre along with other different disciplines and creating unique pieces outside of any definition, model and rule.

A N O N İ M 

Juergen Teller sevdiğim bir fotoğrafçı. Bazen Google’a ismini yazıp, görsellerde çıkanlara bakarım. Bunu en son yaptığımda, çıplak bir kadın tablosunun önünde, iki arkadaşıyla beraber üstleri çıplak vaziyette otururlarken çekilmiş bir fotoğrafını gördüm. Beğendim. Masaüstüme arka plan yaptım. Sonra da bir süredir yazdıklarımı, bu üç adamın ağızlarından çıkan ve fotoğraftaki masada konuşulmadığına emin olduğum bazı mevzulara dönüştürdüm.

Şimdi üç erkeğin fotoğrafından esinlenerek yazılanları üç kadın canlandırıyor. Konuşmalarının içeriği dolayısıyla, anlam türetmeye mahal veren, ama istersek olduğu gibi bırakabileceğimiz bir şekilde. Anonim, bir köşede gerçekleşen bir sohbet.

Juergen Teller is a photographer I like. Sometimes I google him and look at his pictures. Doing this I came across his picture the other day, sitting bare-chested with his two friends in front of a nude painting of a woman. I liked it. I made it my background picture on my laptop. Then I took my recent writings and turned them into lines they spoke in a play –stuff that I am sure wasn’t any close to the conversation in the picture.

Now there women are delivering those words inspired by a picture of three men. You can pick and choose meanings or let it stand as it is. Anonim is a conversation in a corner.

Oyuncular: Çisil Oğuz, Reyhan Özdilek, Özlem Yıldız

NADİR SÖNMEZ

Nadir Sönmez oyuncu, Didaskali Tiyatro’nun kurucularından. Tiyatro ve film çalışmaları ile pek çok festivalde yer aldı. İstanbul’da yaşıyor.

Nadir Sönmez is an actor, co-founder of Didaskali Theater. He appeared in a number of festivals with his theater and film works. He lives in İstanbul.

 

36°39'01"N  29°06'07"E

96 yaşındaki Mehmet Tekin Fethiye körfezinin içinde yer alan Şövalye adasında 23 yıldır tek başına yaşıyor. Ilerleyen yaşına rağmen geleneksel bir arada yaşama düzenini reddeder ve etrafı denizle çevrili bu kara parçasında kendine ait bir zaman ve yaşam ritmi üretir. Ancak kimseye hesap vermediği adada yarattığı güvenli alan tahrip olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Mehmet Tekin is 96 years old and lives alone in Şövalye island within the gulf of Fethiye. Despite his old age, he rejects social life and creates his own time and rhythm of life in this little piece of land in the middle of the sea. However, this secure corner where he answers to no one is in danger of destruction.

Proje, Kurgu, Ses Tasarım / Project, Editing, Sound Design: Deniz Gürgen, Ozan Tekin
Müzik ve Görüntü Yönetmeni / Music and Direction of Photography: Ozan Tekin

OZAN TEKİN

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’nin ardından İTÜ MİAM’dan Ses Mühendisliği ve Dizayn alanında yüksek lisansını aldı. İstanbul indie piyasasında Yora, Ars Longa, Post Dial, Biz, Nilipek, Can Güngör gibi pek çok grup ve sanatçı ile çalıştı, pek çok tiyatro projesi için müzik üretti.

He got his BA in Mechanical Engineering from Bogazici Univ. and his MA in Sound Engineering and Design from İTÜ MİAM. He worked with numerous artists and bands in İstanbul indie scene including Yora, Ars Longa, Post Dial, Biz, Nilipek, Can Güngör and composed extensively for theater.

DENİZ GÜRGEN

Eskişehir’de doğdu, Ankara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünü bitirdi. Belgesel yönetmenliği yapıyor. Film çalışmaları çerçevesinde sinema ve tarih yazımı üzerine yazdığı tez ile MA derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim görevlisi.

She was born in Eskişehir, studied Cinema and TV in Ankara Univ. She is a documentary director and received her MA with a thesis on cinema and historiography. She teaches at Bahçeşehir Univ. Cinema and TV Department.