2 Ekim, Pazar / 2nd Oct, Sunday

15.00 & 20.00
Çıplak Ayaklar Stüdyosu
Çiplak Ayaklar Studio

Çalışma Yöntemi iç içe geçmiş bir atölye çalışması ve performans. Tiyatrocu ve performans sanatçısı Enkidu Khaled karmaşık tiyatro yapma sürecini analiz edip basitleştiren bir yöntem geliştiriyor. Yetişkinlerden ve çocuklardan oluşan izleyiciye kendi fikirlerini sahneye nasıl tercüme edebileceklerine dair yöntemini sunuyor. Bu yöntem, aklımıza ilk gelen fikirlerden performansa uzanan 4 aşamalı bir plandan oluşuyor. Sonraki bölümde ise imgelemin gücü vurgulanıyor.

Enkidu Khaled 4 Ekim Pazartesi günü Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda çalışma yöntemini sunacağı bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

Online bilet için: http://www.biletiva.com/event/G3459

Süre: 50 min
Dil: Türkçe & İngilizce
Konsept & Performans:
Enkidu Khaled
Işık: Attila Nemeth
Prodüksiyon: Sarah Rombouts

Ortak Yapımcılar: 
STORMOPKOMST Turnhout /Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond Amsterdam / Fraslab, Frascati Producties Amsterdam / DasArts, Amsterdam

Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteğiyle

 

Working Method is a workshop and a performance all in one. Theatre maker and performer Enkidu Khaled analyses and simplifies the complex process of theatre-making. Together with the public he shows how adults as well as children can use his method to translate their own ideas into a scene. By using a four-step plan, he guides us from our first associations to a performance. The following fragment emphasizes the power of imagination.

Enkidu will present a workshop at Çiplak Ayaklar Studio where he will present his method in more detail.

For online tickets: http://www.biletiva.com/event/G3459

Duration: 50 min
Language: Turkish & English
Concept and Performance:
Enkidu Khaled
Light: Attila Nemeth
Production: Sarah Rombouts

Co-producers: STORMOPKOMST Turnhout /Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond Amsterdam / Fraslab, Frascati Producties Amsterdam / DasArts, Amsterdam

With the support of Consulate General of the Kingdom of the Netherlands

ENKİDU KHALED

Enkidu Khaled (Bağdat, 1985) Irak’ta savaş başlamadan bir sene önce, 2002’de tiyatro okumaya başladı. Tiyatro eğitimi sırasında ülkesinde süren şiddetin tiyatro yapmasını daha da imkansız kılmaya başlaması üzerine dünyaya adeta bir virüs gibi yayabileceği bir yöntem üzerine düşünmeye, hayal kurmaya başladı. 

Bu hayalini 2008 yılında gittiği Belçika’ya taşıdı ve orada birçok yapımda yer aldı: Crash, Iraqi Ghosts, Dreams of Environment, Twelve Isolations. Uluslararası tiyatro enstitüsü DasArts Amsterdam’da eğitim gördüğü süreçte (2014-2016) yöntemini geliştirme fırsatı buldu.

Enkidu Khaled, Çalışma Yöntemi ile yakın zaman önce Belçika’nın ‘‘Big in Belgium’’ adlı ödülüne layık görüldü.

Enkidu Khaled (Baghdad, 1985) started studying theatre in Baghdad in 2002, a year before the war began. During his studies (and the increasing violence which made making theater more difficult) he dreamed of creating a method, a virus, which could be spread all over the world.

He took this dream to Belgium, where he arrived in 2008 and made and played in several productions (eg. Crash, Iraqi Ghosts, Dreams of Environment, Twelve Isolations). During his study at the international theater institute DasArts in Amsterdam (2014-2016), he further developed the method.

With this performance Working Method, Enkidu Khaled recently won the ‘‘Big in Belgium’’ prize.