8 Ekim Cumartesi / 8th Oct, Saturday

19.00
Çiplak Ayaklar Stüdyosu
Çıplak Ayaklar Studio

YU, iç organların hayata durmaksızın önerdiği organik bilgelik üzerine sinematografik bir performanstır. Bu araştırma, iç organların ne’liği ile değil de iç organların yaşamla kurdukları karmaşık ilişkisellikle ilgilidir. Organik bilgelik, yaşamın iç organların var oluşuna referansla hissedilmesi ve duyumsanması ile ilintilidir. 

 YU, organik bilgeliği visseral bir bahçede bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi ile araştıran genişletilmiş performans.* Bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi, farkındalığı iç-dış, görünen-görünmeyen, maddi (etsel)-tinsel(enerjitik) arasındaki bilinmeze doğru genişletirken, sanatçı iç organların hayata hiç durmadan önerdiği arkaik, organik ve spontan bilgelikte bedeni duyumsama, hissetme ve hareket ettirmenin izine düşer.  

 *Organik bilgelik, sanatçının “organic wisdom” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır. Bağa-dokunmuş-büyülenmiş ilgi, sanatçının “fasci(a)nated attention”kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır ve ingilizcede büyülenmiş anlamındaki fascinated ve anatomik bağdokusal yapı anlamındaki Latince fascia kelimelerinden esinle türetilmiştir. Genişletilmiş performans (expanded performance) ise, sanatçı tarafından işteki performans, sinema ve karikatür işbirliğine vurgu yapmak amacıyla expanded cinema ile ilişkilendirilerek üretilmiş bir konsepttir ve literatüre önerilmektedir.

Online bilet için: https://biletiva.com/event/G3447

Süre: 50 dk.
Konsept, Yönetim & Performans: Gizem Aksu
Skenografik Öneri: Meryem Bayram
Işık Tasarımı: Utku Kara
Fotoğraf: Meryem Bayram

APAP, 0090, Çıplak Ayaklar Stüdyosu desteğiyle

YU is the expanded performance on the research for organic wisdom by fasci(a)nated attention in a visceral garden.*

This research would not be about what visceral organs are; but about the complex correlations of organs towards the life. Organic wisdom is about the sensation of life with reference to the existence of visceral organs. As fasci(a)neted attention expands the awareness towards the ambiguity between the in and out; the visible and invisible; the material (fleshy) and immaterial (energetic); the performer traces ways for sensing, affecting and moving the body with this archaic, organic and spontaneous wisdom which the visceral organs constantly offer to the life. With/in the silence of the muscular ground, it may be time for the organs to dance, shake and vibrate the world!

*Organic wisdom is a concept proposed by the artist on the archaic, organic and spontaneous wisdom which the visceral organs constantly offer to the life. Expanded performance is a concept proposed by the artist in order to emphasize the collaboration of performance, cinema and cartoon in a dialogue with expanded cinema. Fasci(a)nated attention is discovered by the composition of the words of ‘fascia’ (anatomical word in Latin) and ‘fascinated’. This concept is about the awareness of body towards the temporalities, spatialities and corporealities.

For online tickets: https://biletiva.com/event/G3447

Duration: 50 min.
Concept, Direction & Performance:
Gizem Aksu
Scenographic Advice: Meryem Bayram
Lighting Design: Utku Kara
Photo: Meryem Bayram

With the support of APAP, 0090, Çıplak Ayaklar Studio

GİZEM AKSU

İstanbul’da yaşayan bağımsız koreograf, dansçı ve eğitmen, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve MSGSÜ Devlet Konservatuarı Çağdaş Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Hala, Çağdaş Dans ASD’da yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve repertuar semineri veriyor. Yazdığı yazılar ve yaptığı söyleşiler birçok portalda yayımlanmaktadır. Şu ana kadar Aakash Odedra (UK), Ann Van den Broek (Ward/ward)(BE), Aydın Teker (TR), Brooke O’ Harra (US), Malin Arnell (SE), Marc Vanruxt (BE), Sharon Hayes (US), Tijen Lawton (BE), Tuğçe Tuna (TR) gibi dünyaca ünlü koreograf ve yönetmenlerle çalıştı. Son zamanlarda Hallo!’ da Aydın Teker (TR) ve yeni bir araştırmada Aakash Odedra Company (UK) ile çalışan sanatçı, “Bedenim Nasıl Bir Coğrafya?” ve “Gündelik İsyan Ritüelleri” atölyelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gizem Aksu graduated from the Department of Political Science & International Relations, Bogazici University and the Department of Contemporary Dance, Mimar Sinan Fine Arts University. She continues post-graduate education in this department and gives seminars on repertoire. Her articles & interviews have been published on several online journals. She has worked with renowned choreographers & directors: Aakash Odedra (UK), Ann Van den Broek (Ward/ward)(BE), Aydın Teker (TR), Brooke O’ Harra (US), Malin Arnell (SE), Marc Vanruxt (BE), Sharon Hayes(US), Tijen Lawton (BE), Tuğçe Tuna (TR). She currently works with Aydın Teker (TR) for Hallo! and Aakash Odedra Company (UK) for a new research and gives workshops called “How the Landscape of My Body is?” and “Daily Rituals for Rebellion”.